สพฐ. บัดนี้ –  เผย 37 โรงเรียน เขตกทม.ยังมีที่นั่งว่างอีกกว่า 2 พันที่นั่ง


ฝากประชาสัมพันธ์

สพฐ.

“สพฐ.”

ลิงค์: https://iqepi.com/31011/ หรือ
เรื่อง: เผย 37 โรงเรียน เขตกทม.ยังมีที่นั่งว่างอีกกว่า 2 พันที่นั่ง
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


วันที่ 7 เมษายน นายกมล รอดคล้าย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน(กพฐ.) เปิดเผยว่า ตามโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้จัดสอบคัดเลือกและจับสลากรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และม.4 ปีการศึกษา 2558 เรียบร้อยแล้วนั้น ขณะนี้โรงเรียนมัธยมหลายแห่งในพื้นที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา(สพม.) เขต 1 และ สพม. เขต 2 กทม. ยังมีที่นั่งว่า ในระดับ ม.1 ว่างรวมทั้งสิ้น 37 โรง 2,034 ที่นั่ง ส่วนระดับ ม.4 มีโรงเรียนที่ยังรับได้อีก 37 โรง 1,625 ที่นั่ง

ขณะที่อีก 40 สพม. ก็ยังมีที่ว่างรองรับได้เรียนได้ทุกเขตพื้นที่ฯ ให้ผู้ปกครองของนักเรียนที่ยังไม่มีที่เรียนไปติดต่อยืนความจำนงขอจัดสรรที่เรียนได้โดยสามารถติดจ่อไปยัง โรงเรียนที่นักเรียนไปสอบแต่สอบไม่ได้ ,โรงเรียนที่ยังมีที่นั่งว่าง หรือติดต่อที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

“ในปีการศึกษา 2558 นี้ สพฐ.มีแผนที่จะพัฒนาโรงเรียนคู่พัฒนาเพื่อช่วยกระจายเด็กจากโรงเรียนที่มีการแข่งขันสูง โดยจะให้โรงเรียนดังจับคู่พัฒนากับโรงเรียนอื่นๆ ไม่น้อยกว่า 50 คู่ อาทิเช่น โรงเรียนวัดสระเกศจับคู่กับโรงเรียนเทพศิรินทร์ โรงเรียนที่เป็นคู่พัฒนานี้ จะจัดการเรียนการสอนร่วมกันผ่านระบบไอซีที ใช้ครูร่วมกัน รวมถึงมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรกัน เพื่อสร้างโอกาสให้เด็กที่เข้าโรงเรียนยอดนิยมไม่ได้นั้น ได้มีโอกาสเรียนกับครูของโรงเรียนยอดนิยม ขณะที่โรงเรียนเอง เองก็จะได้โอกาสในการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนด้วย”

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นายกมลกล่าวต่อว่า สำหรับรายชื่อโรงเรียนที่ยังมีที่นั่งว่างสำหรับนักเรียนชั้นม.1 ในพื้นที่สพม..เขต 1 และ 2 กทม. ได้แก่ โรงเรียนแจงร้อนวิทยา รับได้อีก 80 คน ,โรงเรียนไชยฉิมพลีวิทยาคม 103 คน, โรงเรียนทวีธาภิเศก บางขุนเทียน 115 คน, โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา) 39 คน ,โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)33 คน

โรงเรียนธนบุรีวรเทพีพลารักษ์ 123 คน , โรงเรียนนวลนรดิศวิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 118 คน, โรงเรียนพิทยาลงกรณ์พิทยาคม 62 คน, โรงเรียนมักกะสันพิทยา 70 คน, โรงเรียนมัธยมวัดดาวคนอง 96 คน ,โรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม 25 คน , โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร 54 คน, โรงเรียนมัธยมวัดมกุฏกษัตริย์ 90 คน,โรงเรียนโยธินบูรณะ 2 (สุวรรณสุทธาราม ) 120 คน, โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ 1 คน

โรงเรียนฤทธิณรงค์รอน 57 คน, โรงเรียนวัดน้อยนพคุณ 139 คน , โรงเรียนวัดบวรนิเวศ 69 คน, โรงเรียนวัดบวรมงคล 79 คน , โรงเรียนวัดประดู่ในทรงธรรม 53 คน, โรงเรียนวัดรางบัว 70 คน , โรงเรียนวัดราชบพิธ 62 คน , โรงเรียนวัดราชาธิวาส 1 คน , โรงเรียนวัดสระเกศ 38 คน

โรงเรียนวัดสังเวช 38 คน , โรงเรียนวิมุตยารามพิทยากร 89 คน, โรงเรียนศีลาจารพิพัฒน์ 27 คน , โรงเรียนสวนอนันต์ 54 คน , โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย 4 คน , โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม 85 คน และโรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย 40 คน

ที่มา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1428394285

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments