Categories
รายงานพิเศษ

วุฒิ ม.6 ใช้แทน ปวช. ไม่ได้ บัดนี้ –  เพราะวุฒิม.ปลาย ต่ำกว่า ปวช.

วุฒิ

“วุฒิ ม.6 ใช้แทน ปวช. ไม่ได้”

ลิงค์: https://iqepi.com/30531/ หรือ
เรื่อง: เพราะวุฒิม.ปลาย ต่ำกว่า ปวช.
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เป็นที่สงสัยสำหรับบางท่านว่าทำไมใช้วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (วุฒิ ม.6) สมัครสอบงานราชการ แทนวุฒิ ปวช. ไม่ได้

จากหนังสือตอบข้อหารือวุฒิการศึกษาผู้สมัครสอบคัดเลือกพนักงานจ้าง ของจังหวัดกำแพงเพชร ได้ให้รายละเอียดดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่าได้มีข้อหารือแนวทางปฏิบัติกรณีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายว่ามีคุณสมบัติที่จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ได้หรือไม่ ซึ่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แจ้งว่า วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ถือเป็นวุฒิการศึกษาที่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) จึงไม่มีคุณสมบัติที่จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ดูแลเด็ก …

Comments

comments