Categories
สอบตำรวจ-ทหาร

ข้อสอบตำรวจ ครั้ง 2555

จากการสอบจริง มิถุนายน 2555 ไว้เป็นแนวทางจะถามกันประมาณนี้


 • ท่อนไม้ 40 ท่อน วางเรียงขึ้นมา 39 38 จนถึงชั้นที่มีท่อนไม้ 20 ท่อน รวมมีท่อนไม้กี่ท่อนสูตร 
  [20+40] x เทอม หาร2
  หาเทอม
  [40-20]หาร2+1=21
  =[20+40]x21 หาร2
  =630
 • ความหน้าจะเป็นที่ลูกเต๋าสองลูกจะมีผลรวมเป็น 7 มีเท่าไรคิดว่า 1/6 =5+2,2+5,4+3,3+4,6+1,1+6
 • มีภาพกล่องหกด้านให้ดู แล้วให้ทายว่ากล่องที่แกะออกมาเป็นภาพเดียวกัน
 •  25%ของ750 ตากจาก 10%ของ 1200 เท่าไหร่ ข้อนี้ตอบอะไรค่ะ750/100*25=187.5
  1200/100*10=120.0
  187.5-120.0=67.5
 •  หาผลบวกของ1+2+4+6….102  ตอบ 5253 ครับผม วิธีคิดคือ เอา 102 – 2 เท่ากับ 100 แล้วเอามาหารด้วย 2 บวกด้วย 1 จะได้เท่ากับ 51 พักไว้ก่อน จากนั้นเอา 102+2 เท่ากับ 104 เอา 104 คูณ 51 ได้เท่าไรแล้วหารด้วย 2 จะเป็นคำตอบครับ วิธีทำ
  แทนค่าในสูตร
  Term(จำนวนเทอม) = ปลาย – ต้น + 1
  = 102 – 2 + 1
  = 101

  ผลบวก = [(ต้น + ปลาย)*จำนวนเทอม] / 2 
  = [(2 + 102 ) × 101] / 2
  = [ 104 × 101 ] / 2
  = 5252

 •  ? : นักเรียน , ตำรวจ : ?ช้อย มี โรงเรียน : โรงพัก, ครู : ผู้ร้าย, กฏระัเบียบ : วินัย
 •  รูปภาพเด็กผมจุก ในมือถือแมวเอาไปชุบในถัง(คงเป็นสี)แล้วเอามาวางในตะกร้า (เขียนว่าขาย)
  มันมีช้อย ใช้แรงงานเด็ก ขายรถมือสอง ค้าสัตว์ผิดกฏหมาย แล้วอารัยอีกอันจำไม่ได้
 • คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญมีทั้งหมด 9 ท่าน โดยมาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา โดยสรรหามาจาก ศาลฎีกา 3 ท่าน ศาลปกครอง 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขานิติศาสตร์ 2 ท่าน ผู้ทรงคุณวุฒิสาขารัฐศาสตร์ 2 ท่าน โดยรัฐสภาเห็นชอบเลือก 1 ใน 9 ท่าน เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญตุลาการ 8 ประธานศาลรัฐธรรมนูญ1
 • สำนวนใดต่อไปนี้ต่างจากพวก
  1.ขี่ช้างจับตั๊กแตน
  2.กลิ้งครกขึ้นภูเขา
  3.งมเข็มในมหาสมุทร
  4.ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
  ตอบ….ข้อ 1 ต่างครับ เพราะข้อ 2 -4 เป็นสำนวนเกี่ยวกับความพยายาม ครับผม หรือสิ่งที่ต้องใช้ความพยายามเป็นอย่างมาก หรือ สิ่งที่กระทำได้ยากลำบาก ข้อ 1 เป็นสำนวนที่หมายถึงการลงทุนที่ไม่คุ้มค่าก็ลองคิดดูลงทุนขี่ช้างไปแค่จับตั๊กแตน มันคุ้มกันไหม
 • คำว่า ทูลเกล้าฯ ถวาย มีคำเต็มใช้คือ ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย จึงกล่าวลอย ๆ ว่า “ทูลเกล้าทูลกระหม่อม” โดยไม่มีคำว่า “ถวาย” ไม่ได้ คำว่า ทูลเกล้าฯ ถวาย เป็นราชาศัพท์ของคำว่า ให้ สิ่งของที่เล็กหรือสิ่งของที่ยกได้ เป็นต้นว่า เอกสาร หนังสือ
 • ถ้าจะส่งหนังสือราชการให้ใช้ภายในวันที่ได้รับตอบข้อไหนครับ
  ด่วน
  ด่วนมาก
  ด่วนที่สุด
  ด่วนภายในวันนี้
  โจทย์บอกว่า ให้ปฏิบัติทันทีที่ได้รับ
  ในกรณีที่ต้องการให้หนังสือส่งถึงผู้รับภายในเวลาที่กำหนด ให้ระบุคำว่า ด่วนภายในวันที่…เดือน…พ.ศ….และกำหนดเวลาที่ต้องการให้หนังสือนั้น ไปถึงผู้รับ ค่ะ
  ถ้าโจทย์ถามว่าให้ปฏิบัติทั
  นทีที่ได้รับก็ ต้องด่วนที่สุด ถ้าถามว่าจะส่งให้ถึงภายในวันที่ก็ตอบ ด่วนภายในวันที่ ตามนั้นเลย ไม่รู้ว่าโจทย์ถามแบบไหนเลยไม่รู้จะอธิบายยังไงครับ
 •  สัดส่วนยางพารา72เปอร์เซน มูลค่ารวม5000ล้านบาท อยากทราบว่ายางพารามีมูลค่าส่งออกเท่าไรตอบ 1000
 • บริษัทแห่งหนึ่งมีฝ่ายการตลาด ฝ่ายบัญชี ฝ่ายผลิต ผู้บริหารควรใช้สื่อสารสนเท
  ชนิดใด
  1 สารสนเทศส่วนบุคคล
  2 สารสนเทศกลุ่มงาน
  3 สารสนเทศองค์กร
  4 สารสนเทศการสื่อสาร (อาจจำผิดไปบ้างนะค่ะแต่ประมาณนี้)
 • ข้อที่แยกตัวประกอบแบบกำลังสอง 3 นะ -(3*3)-6*3=9 อ่
 •  ถ้า กบ เป็น ตำรวจ แล้ว เก่งจะเป็นโจร
 • เศษรฐกิจพ่อเพียง พึ่งพาตัวเองได้ ตอบ ทางสายกลาง
 • A/25 เป็นกี่เปอร์เซนของ 2A
 • การพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง คือ การพัฒนาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของทางสายกลางและ
  ความไม่ประมาท โดยคำนึงถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว ตลอดจน
  ใช้ความรู้ความรอบคอบ และคุณธรรม ประกอบการวางแผน การตัดสินใจและการกระทำ
 • ข้อเดอะสตาร์ ตอบแคน
 •   2,4,6,8,…,102 บวกกันแล้วได้เท่าไหร่อ่ะค่
 •   ‎1+3+5+7+…+A = 121
  1+3+5+7+…+49=B
 • Ctrl-Z คือ เลิกทำ
 • Ctrl+D ย้อนกลับ 
 • ชั้นความลับ อยู่เหนือครุฑ ชั้นความเร็ว อยู่ เหนือ ที่…
 • 0.5,0.25,0.125…a…มีค่าเท่ากับเท่าไหร่
 •  A=0.0625
 •  การประชุม World Economic Forum on East Asia ปี 2555 ภายใต้หัวข้อ Shaping the Region’s Future through Connectivityตอบ ช้อยที่บอกมีการเชื่อมต่อ
 • ที่ลงท้ายด้วย แล้วแต่จะโปรด $ นมัสการ
 • เรียน เรื่อง สิ่งที่ส่งมาด้วย อ้างถึง หรือ เรียน เรื่อง อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย
 • เครื่องพิมพ์ dot matrix นิยมใช้มากที่สุด
 • เรื่อง เรียน อ้างถึง สิ่งที่ส่งมาด้วย
 • Word ที่ใช้กับไฟล์อื่น ตอบ *doc หรือ *docx
 • ยาบ้าประเภท1
 • ข้อพิมพ์แบบบ้านอ่ะ….ใช้เครื่องปริ้นอะไร
 • เมื่อต้องการ เก็บข้อมูลหน้า webpage ในเว็บไซต์ ให้ครบทุกข้อความต้องเลือก save เป็นแบบใด 
  -webpage,HTML only(*html) ไม่ชัวร์ว่าถูกรึป่าวนะคะ รอผู้รู้ยืนยันอีกทีค่ะ
 • ต้องขยายคอลัมน์ให้กว้างขึ้ 
  ตั้งค่าแนวนอนภาษาอังกฤษ Page setep Margins Ladscap
 • Domain Name ( โดเมนเนม ) คือ ชื่อเว็บไซต์ (www.yourdomain.com)
 • ปากไม่ตรงกับใจ ตรงกับสำนวนใด .. ปากว่าตาขยิบ
 • power point 2010 จะได้ไฟล์ สกุลใด 
  ตอบ .pptx
 • หนังสือสั่งการ คำสั่ง ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อที่ไม่ใช่ คือ แถลงการณ์
 • แถลงการไหมครับ แถลงการณื ครับ เป้นหนังสือประชาสัมพัน
 • ข้อที่เป็นรูปแผนที่ประเทศไทยตีความว่า เศรษฐกิจตก
 •  เศราศาสตรืกันเพราะเห็นเป็นสัญลักเงิน
 • What do you do in Top’s supermarket? ตอบ cashier
 • A/25 คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของ 2A ตอบ 2
 • หาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส ตอบ เท่าไหร่กันอ่ะ เราตอบ 1024
 •  เก็นถึง พศ…. กับ เก็บจนถึง พศ…. ตอบไรอ่ะ
 • หาพื้นที่ 4 เหลี่ยม….ที่มี 8 เหลี่ยมข้างใน….ที่ 8 เหลี่ยมยาวด้านละ 32….เราตอบ 1600 ตร.ซม. (40×40)แต่ละด้านนมันได้ 4+32+4 = 40….หา 4 ได้จากสูตร a^2 = b^2+c^2 จะได้ 32 = 4^2 + 4^2
 • ข้อใดไม่ใช่การต่อแบบไร้สาย….ตอบ Fiber Optic
 • ที่เขียนจดหมายถึงตำรวจชั้นผู้ใหญ่  ตอบเรียนและด้วยความเคารพ ครับ
 • เชื่อมต่อใกล้ๆ….ใช้ LAN
 • วันที่หนังสือราชการให้ตอบ วันที่ เดือน พ.ศ ไปเลย เช่น 15 มกราคม 2555
 • ถามว่าบุคคลใด ที๋มีสัญชาติไทย
 • เงื่อนไข ตอบ IF (คอม)
 • แบบตราหนังสอรับ ตอบส่วนราชการ ผมตอบผิดตอบเลขรับ
 •  ข้อใดไหว้พ่อแม่ได้ถูกต้อง อันนี้ใช่ตอบ นิ้วหัวแม่มือจรดจมูกป่ะ
 •  y-z ถ้าวัดเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากได้เท่าไร
 •  ชั้นความลับ ประทับเหนือครุุฑ
 •  ความเร็ว ประทับเหนือที่ ของหนังสือ
 •  The big factories
 •  ทฤษฏีใหม่ของในหลวง
 •  ภาษาไทยข้อแรกได้มั่ง ที่ว่า อุปมาโวหาร … บรรยายโวหาร …. สาธกโวหาร
 •  สรรพนามรู้สึกว่าจะตอบข้อ ที่มีสรรพนามว่าเล่มอ่ะ
 •  าเปรียบเทียบความงามของผู้หญิงไรสักอย่างอ่ะ เปรียบว่าหน้าเหมือนดวงจันไรงี้
 •  เวลาเราเซฟไล์จาก 2010 เวลาย้ายอะไรสักอย่างอ่ะ จะเปนอะไร ที่มันมี doc docx อะไรเนี่ยแหละ
 •  ข้อที่ให้ร้านค้ามา 4 ร้าน….ที่บอกว่า ติดป้ายราคานี้….แล้วขายจริงๆ ราคานี้….แล้วถามว่าข้อไหนถูกต้องอ่ะ
  ที่ตอบ ร้านที่ 4 ลดให้ 10% 
 • จำได้แต่ว่ามีข้อนึงมั่วไปว่า comes อ่ะค่ะ ข้อที่ถามว่าน้ำมันมาจากเมล็ดอะไรซักอย่าง (อันนี้มั่วนะคะ ไม่แน่ใจ)
 •  Cpu. เปรียบเหมือนอวัวะส่วนใดของคอมฯ
 •  ข้อที่ให้ หาผล A+B ตอบ 636 ท่อนซุง ตอบ 600 อุปมา นักเรียน ตำรวจ ตอบ กฎระเบียบ วินัย อนุกรม ตอบ 36 เครื่องปริ้นเอกสาร ใช้ ดอทปริ้น ปริ้นเอกสารแบบ ใช้ พลอทเตอร์
 •  1/2(3)+…….1/99(100) ‎1/2(3) + 1/3(4) + 1/4(5) + … + 1/99(100) = 1/2 – 1/3 + 1/3 – 1/4 + 1/4 – 1/5 + …- 1/100
  = 1/2 – 1/100 = 0.5 – 0.01 = 0.49
 • สามเหลียมมุม45องสา y+z 
 •   พุทธชยันตรี=กี่พยางค์ครับ
 •  หนังสือรับรอง **หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่า
 •  ข้อที่ถาม หน่วยงานไหนส่งหนังสือหากันใช้ หนังสือภายในได้นะ 

  1.สนง.ปปส , สนง.ปปง 
  2.กรมทรัพยา…,กรมพัฒนาที่

 • ดิน 
  3.กรมบัญชีกลาง ,สำนักงบประมาณ 
  4.ดีเอสไอ ,สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
 •  เรียงลำดับ รายงานการประชุม 

  1.เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  2.เรื่องรับรองรายงานการประ

 • ชุม 
  3.เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ 
  4.เรื่องที่เสนอในที่ประชุมพิจารณา 
  5.เรื่องอื่น ๆ
 •  หากต้องการเซฟไฟล์ microsoft word 2010 เพื่อนำไปเปิดใช้งานกับเวอร์ชั่นอื่น ต้องเซพไฟล์นามสกุลใด 

  ตอบ .doc

 •  -ให้รูปภาพมาเป็นคนขายแมวและข้างๆมีแมวถูกทรมานโดยการต้ม ตรงกับ คำตอบ-1.ค้ารถมือสอง2.จำไม่ได้3.ค้าแรงงานเด็ก4.ค้าสัตว์ป่า  ตอบ ค้ารถมือสองครับ เพราะมันถามว่าตรงกับสำนวนใด
 •  ความรู้ความสามารถทั่วไปข้อที่เป็นตารางมาให้ แล้วให้เรียง ค่าเฉลี่ยน ฐานนิยม และมัธยฐาน ใครตอบอะไรบ้าง เราตอบ ฐานนิยม16 ค่าเฉลี่ย 15.2 แล้ว มัธยฐาน 15
 •  มีนักเรียน 5 คนครูคิดค่าเฉลี่ยได้ 22.4 แต่ครุคิดผิด 2 คน เพราะมองเห็น18 เป็น13 มองเห็น 15 เป็น 25 ค่าเฉลี่ยที่ถูกต้องคือ เราตอบ21.4
 •  ของ 500 ลดไห้เหลือ 400 ถามว่าลดไห้กี่เปอเซน เราตอบ 20 %
 •  ‎0.25 0.125 0.0625 …
 •  ด้าน Y+Z ตอบ 8 root 3
 •  เลิกเหล้า เลิกจน สื่อเรื่องใด เราตอบ ทำให้เสียทรัพย์นะ
 •  การใช้สติในการคิด พูด ทำ ใช้เมื่อใด ก.ก่อน ข.ขณะ ค.หลัง ง.ก่อนและหลัง เราตอบ ก่อนคิด อ่ะ
 •  ไหว้พ่อ แม่ ระดับใด เราตอบ หัวแม่มืออยู่ที่ปลายจมูก ปลายนิ้วชี้ออยู่ระหว่างคิ้
 •  ข้อที่ตอบเเทนบุญคุณพ่อเเม่ ตอบรู้จักบุญคุณเเละตอบเเทนบุญคุณพ่อเเม่ ไม่รู้จะถูกไหม
 •  การหยุดรถตรงทางม้าลายให้คนข้ามถนน ตรงกับธรรมข้อใด 
  ตอบข้อไหนกันค่ะ 1.เนติธรรม 2.คติธรรม 3.สหธรรม 4.วัตถุธรรม เราตอบ เนติธรรม
 •  จุดเด่นของ WINDOWS คือ??? เราตอบ ข้อแรก มีซอฟแวร์รองรับเยอะ ค่ะ
 •  พท.8000 ตารางเมตรแบ่งเปนทางเดิน750ตรางเมตรแบ่งพื้นที่ให้เช่า ช่องละ45ตารางม.จะได้กี่ห้อง เราตอบ 
 •  อะไรไม่ใช่บรรทัดฐานของสังคม ตอบการปกครอง
 • จากรูป เป็นแปดเหลี่ยมด้านเท่า

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  มีa=32ซม 
  แล้วพิ้นที่สี่เหลี่ยมเขียวๆมีขนาดเท่าไหร่คับ


   

มีโปรโมชั่นแจกฟรี 3 คะแนนด้วย เพราะไม่มีคำตอบในโจทย์ไม่แน่ใจว่าสามข้อนี้หรือเปล่า


 • ข้อ1 2+4+6+..+102
  วิธีทำ ให้เอา 2 หารทั้งหมด จะได้ 1+2+3…+51 แล้วใช้สูตร (ต้น+ปลาย)Xท้าย แล้วหารด้วย2 จะได้ 1326 แล้วนำสองไปคูนกลับจะได้ 2652
  แต่ในช้อยมีแต่ 5xxx ทั้งนั้นเลย ขนาด 1+2+3+…+100 ยังได้ 5050 เลยนี้บวกแต่เลขคู่ จะได้ถึง 5xxx ได้ไง

  ข้อ9 A#B=A+B-2AB  ให้หาข้อใดผิด 
  ข้อ ก ง ถูก แต่ ข คิดได้ –18=3 ส่วน  ค คิดได้ –13>-7 ผิดสองข้อ ไม่รู้ตอบอะไร

  ข้อ20 เป็นรูปแปดเหลี่ยม ด้านยาว 32 เซน แปดด้าน ถ้ามีส่วนเพิ่ม X ที่ถูกตัดไป จะเป็นรูปสี่เหลี่ยม จตุรัส จงหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส 
  คำนวณค่า x  จาก ค่า sin45 =x/32 แล้ว x= 22.6 จะได้ส่วนของ x ที่ถูกตัดไปสองส่วนจะหาความยาวด้าน ต้อง 32+x+x จะได้ 32+22.6+22.6= 77.2 เซนติเมตร คือด้านของสี่เหลี่ยมเต็ม
  สูตรหาค่าพื้นที่สี่เหลี่ยมจตุรัส 77.2 x 77.2 = 5959.84 ตารางเซนติเมตร ในช้อยมีแต่ 1xxx มันก็ไม่มีในคำตอบอีก 
   

Comments

comments