Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

ข่าวดี!! ไม่ได้จบครู มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน สมัครสอบครูผู้ช่วยได้

 

ข่าวดีจาก ก.ค.ศ. สำหรับผู้ที่จบปริญญาตรีด้านอื่นๆ ที่ไม่ใช่ปริญญาตรีทางการศึกษา เดิมทีจะไม่สามารถสมัครสอบครูผู้ช่วยได้จนกว่าจะมีใบประกอบวิชาชีพครู วันนี้โอกาสเปิดแล้วครับ

ผลจากการประชุม ก.ค.ศ. ครั้งล่าสุดได้มีการนำประเด็นการปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จากเดิมที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูเท่านั้นจึงจะสมัครสอบครูผู้ช่วยได้ โดยปรับเป็นว่า "มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิับัติการสอน" และอนุมัติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ

ตอนนี้ขอให้มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ก็สมัครสอบครูผู้ช่วยได้แล้วครับ ว่าแต่เจ้าใบอนุญาตปฏิบัติการสอน จะไปหามาครอบครองจากที่ใดอย่างไร เท่าที่ผมทราบคือทดสอบมาตรฐานวิชีพครูครบ 9 มาตรฐานก็ขอใบอนุญาตปฏิบัติการสอนได้ครับ เมื่อสอบครูผู้ช่วยได้รับการบรรจุได้ปฏิบัติการสอนครบ 1 ปี ให้ผู้บริหารสถานศึกษาประเมินแล้วไปขอใบประกอบวิชาชีพครู ส่วนการเรียน ป.บัณฑิต ผมไม่แน่ใจ อย่างไรจะลองถามผู้รู้ได้ความอย่างไรจะมาเล่าให้ฟังนะครับ หรือท่านใดพอทราบจะอนุเคราะห์ให้ความกระจ่างก็จักขอบพระคุณอย่างสูงครับ


ศึกษาธิการ – ศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๕ เฉพาะประเด็น

๑) ขออนุมัติปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

๒) อนุมัติตั้งอนุกรรมการผู้แทนบุคลากรทางการศึกษาอื่น ใน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา

๓) อนุมัติย้ายและแต่งตั้งรอง ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๔) คุณสมบัติของอนุกรรมการใน อ.ก.ค.ศ.วิสามัญฯ กรณีมีอายุครบ ๗๐ ปีบริบูรณ์

l ขออนุมัติปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย

จากการที่ ก.ค.ศ.ได้กำหนดมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะผู้ดำรงตำแหน่งไว้ คือ

๑) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด ๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูนั้น

ในปัจจุบันผู้ที่จบปริญญาตรีขึ้นไป มีหลากหลายสาขาที่จำเป็นต่อการจัดการเรียนการสอน เช่น วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เครื่องยนต์ เครื่องกล ฯลฯ ซึ่งผู้จบสาขาเหล่านี้ไม่ได้จบ วิชาชีพครู แต่หน่วยงานหรือสถานศึกษามีความจำเป็นต้องใช้บุคคลดังกล่าวเข้ามาจัดการ เรียนการสอนในสถานศึกษา จึงเห็นควรเปิดโอกาสให้บุคคลเหล่านี้ที่มีใบอนุญาตปฏิบัติการสอนจากคุรุสภา แต่ยังไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในตำแหน่ง ครูผู้ช่วย

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติให้ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งครูผู้ช่วยตามที่สำนักงาน ก.ค.ศ.เสนอ โดยปรับคุณสมบัติเฉพาะข้อ ๒) จากเดิมมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เป็นมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน

Comments

comments