Categories
งานราชการอื่นๆ

สคบ เปิดรับสมัครสอบ 20 -28 พ.ย. 2557  เจ้าหน้าที่ให้บริการคำปรึกษาและพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค

“สคบ”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=18420 หรือ
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ให้บริการคำปรึกษาและพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 – 28 พ.ย. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เรื่อง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ให้บริการคำปรึกษาและพิจารณารับเรื่องราวร้องทุกข์จากผู้บริโภค จำนวน 1 อัตรา
ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่กองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

เอกสารประกอบการสมัคร
1. หลักฐานการศึกษาและใบระเบียนแสดงผลการเรียน พร้อมสำเนา จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
3. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน)
4. ใบรับรองแพทย์
5. อื่นๆ (ถ้ามี) เช่น หนังสือรับรองผลการทำงานที่ผ่านมา หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น

สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-2143-0414
สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ถึง วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557 ในเวลาราชการ

สมัครงาน สคบ งานราชการ สคบ รับสมัคร สอบ สคบ 2557 สอบ สคบ 57 สคบ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สคบ :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่

Comments

comments