Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบ 06 พ.ย. –  วิศวกรการเกษตร

“กรมการข้าว”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=17793 หรือ
ตำแหน่ง: วิศวกรการเกษตร
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 06 พ.ย. –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รับสมัคร พนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง วิศวกรการเกษตร

จำนวน 1 อัตรา

สังกัด กลุ่มพัฒนาการแปรรูปและพัฒนาผลิตภัณฑ์

ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

 

 

คุณสมบัติ

   1. เพศ ชาย/หญิง 

   2. จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกลการเกษตร วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยว หรือวิศวกรรมเครื่องกล

   3. สามารถออกปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

   4. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

   (กรณีตรวจพบว่าคุณสมบัติไม่ครบถ้วนถือว่าสละสิทธิ์)   

 

อัตราค่าจ้าง

  12,000 บาท/เดือน

 

วิธีการสมัคร

   1. สมัครด้วยตัวเองที่  สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว ชั้น 4 อาคารกรมการข้าว (ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน) ในวันและเวลาราชการ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

   2. สมัครทาง E-mail : brpd_rd@rice.mail.go.th

   3. สมัครทางไปรษณีย์

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการสมัคร

  1. ใบสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ >>download<<

  2. Resume

 

หลักฐานประกอบการสมัคร
  1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
  2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
  3. สำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ
  4. สำเนาเอกสารแสดงว่าพ้นภาระการเกณฑ์ทหาร สด.8 หรือ สด.43 จำนวน 1 ฉบับ
  5. หลักฐานอย่างอื่น เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล
  6. รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่ใส่แว่นตา ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 2 รูป

 

การรับสมัคร  

   ตั้งแต่วันที่ 6 พฤศจิกายน 2557 เป็นต้นไป

 

ติดต่อ

  สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว

  50 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม.

  โทรศัพท์ 02-561-4970  โทรสาร 02-561-5286

  >>แผนที่<<

สมัครงาน กรมการข้าว งานราชการ กรมการข้าว รับสมัคร สอบ กรมการข้าว 2557 สอบ กรมการข้าว 57 กรมการข้าว เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กรมการข้าว :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments