Categories
งานราชการอื่นๆ

สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -10 ต.ค. 2557  นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร,ช่างภาพ

“สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้ -10 ต.ค. 2557  นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร,ช่างภาพ “

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15910 หรือ
ตำแหน่ง: นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร,ช่างภาพ
ระดับการศึกษา: ปวส.  ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 9,400-11,500
อัตราว่าง: 2
ปฏิบัติงานที่: กาญจนบุรี
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 10 ต.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สปข.๘  กาญจนบุรี  จะดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว

๑. ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าสื่อสาร  ปฏิบัติหน้าที่  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี  จำนวน  ๑  อัตรา  เงินเดือน  ๑๑,๕๐๐  บาท  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  วุฒิการศึกษา  ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  ทางช่างไฟฟ้า  ช่างวิทยุ  ช่างโทรคมนาคม  หรือเทคนิควิศวกรรม อิเล็กทรอนิกส์  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่  

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

๒. ตำแหน่งช่างภาพ  ปฏิบัติหน้าที่  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  จำนวน  ๑  อัตรา  เงินเดือน  ๙,๔๐๐  บาท  คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  วุฒิการศึกษา  ปวช. ทุกสาขา  หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้  มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่

สมัครงาน สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ งานราชการ กาญจนบุรี สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ รับสมัคร สอบ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ 2557 สอบ สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ 57 สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต ๘ :ตนเอง  

สมัครได้ที่  สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี  เลขที่  ๑๕๑  หมู่  ๑๓  ตำบลปากแพรก  อำเภอเมือง  จังหวัดกาญจนบุรี  ๗๑๐๐๐  ตั้งแต่วันที่  ๑ – ๑๐  ตุลาคม  ๒๕๕๗  ในวันและเวลาราชการ  ผู้สนใจ  ติดต่อขอรับใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกได้ด้วยตนเอง  หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐-๓๔๖๐-๐๑๕๖ , ๐-๓๔๖๐-๐๑๕๙ 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments