Categories
รายงานพิเศษ

ปฏิรูปท้องถิ่น –  เสนอยุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น!!

"ปฏิรูปท้องถิ่น –  เสนอยุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น!!"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15400 หรือ
ตำแหน่ง: เสนอยุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น!!
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


สมาคมอบต.เสนอยุบ'สถ.'หนุนตั้ง'สทช.'-กำกับดูแล'อปท.'ปฏิรูปโครงสร้าง-กระจายอำนาจ 

นายธีรศักดิ์ พานิชวิทย์ เลขาธิการสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ที่ผ่านมาการกระจาย อำนาจให้ท้องถิ่นมีอุปสรรคหลายประกาศ ไม่สามารถเดินหน้าได้ สมาคมจึงเสนอให้ปฏิรูปโครงสร้างการกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) โดยเปลี่ยนแปลงบทบาทหน้าที่ในการกำกับดูแล และจัดตั้งสภาการปกครองท้องถิ่นแห่งชาติ (สทช.) ขอให้พิจารณายุบกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) และสำนักงานการกระจายอำนาจให้ อปท. หน่วยงานสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี (สร.) ให้อยู่ภายใต้สังกัด สทช. เป็นหน่วยงานธุรการดำเนินกิจการตามแผนยุทธศาสตร์ ตามนโยบายของ สทช. ซึ่งมีตัวแทน อปท. ภาคประชาชน ภาควิชาการ เป็นคณะกรรมการ สทช.

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

"สทช.จะมีฐานะเป็นองค์กรอิสระขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี มีอำนาจหน้าที่กำหนดนโยบายการปกครองท้องถิ่น และการกระจายอำนาจ, กำหนดแนวทางการบริหารงานของ อปท. กำกับดูแล อปท. ตามหลักความเป็นอิสระภายใต้กฎหมายกำหนด, กำหนดแนวทางด้านงบประมาณ ระหว่างรัฐส่วนกลางและท้องถิ่นอย่างชัดเจน ปฏิรูปศักยภาพ อปท. ด้านกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ และหนังสือสั่งการ, ด้านความเป็นอิสระในการบริหารงาน ต้องทำงานตามนโยบาย สทช. ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจัดให้มีสภาพลเมือง, ด้านบุคลากรท้องถิ่นต้องไม่มีการซื้อขายตำแหน่งจากการสอบบรรจุแต่งตั้งที่มี การทุจริต, รายได้การเงินการคลังไม่ต้องมีการวิ่งเต้นซื้อขายงบประมาณ และระบบการเลือกตั้งมีคุณภาพ ไม่ให้นายทุนมองการเมืองท้องถิ่นเป็นเรื่องธุรกิจ" นายธีรศักด์กล่าว และว่า เสนอปรับรูปแบบท้องถิ่นเป็น 2 รูปแบบ คือ ท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ประกอบด้วย กรุงเทพมหานคร (กทม.) เมืองพัทยา, จังหวัดปกครองตนเอง และรูปแบบทั่วไป อาทิ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล โดยเสนอให้เปลี่ยนฐานะ อบต. เป็นเทศบาล เพื่อลดช่องว่างการเข้าถึงบริการของประชาชนในพื้นที่เมืองและชนบท เป็นการบูรณาการร่วมกันในการจัดบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ

สมัครงาน ปฏิรูปท้องถิ่น งานราชการ ปฏิรูปท้องถิ่น รับสมัคร สอบ ปฏิรูปท้องถิ่น 2557 สอบ ปฏิรูปท้องถิ่น 57 ปฏิรูปท้องถิ่น เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  ปฏิรูปท้องถิ่น :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments