Categories
รายงานพิเศษ

เทศบาบตำบล.อรัญญิก –  ยกเลิกคำสั่งการบรรจุและแต่งตั้ง

“เทศบาบตำบล.อรัญญิก –  ยกเลิกคำสั่งการบรรจุและแต่งตั้ง”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15228 หรือ
ตำแหน่ง: ยกเลิกคำสั่งการบรรจุและแต่งตั้ง
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: อยุธยา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –


ตามหนังสือ อย 0023.2/8739 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เรื่อง แจ้งมติ ก.ท.จ. พระนครศรีอยุธยาในการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เรื่องการแก้ไขปัญหาการสอบแข่งขันเพื่อบรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล 

ด้วยคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 เห็นชอบให้เพิกถอนมติ ก.ท.จ. พระนครศรีอยุธยา ในการประชุม ครั้งที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2557 เฉพาะวาระที่ให้ความเห็นชอบให้ดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้จากการดำเนินการจัดสอบแข่งขันโดยมิชอบนั้น โดยให้ยกเลิกคำสั่งการบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ในการนี้ ก.ท.จ.พระนครศรีอยุธยา ในการประชุม ครั้งที่ 7/2557 เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2557 มีมติรับทราบ และเห็นชอบให้แจ้งเทศบาลตำบลอรัญญิกยกเลิกคำสั่งบรรจุฯ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

สมัครงาน เทศบาบตำบล.อรัญญิก งานราชการ อยุธยา เทศบาบตำบล.อรัญญิก รับสมัคร สอบ เทศบาบตำบล.อรัญญิก 2557 สอบ เทศบาบตำบล.อรัญญิก 57 เทศบาบตำบล.อรัญญิก เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  เทศบาบตำบล.อรัญญิก :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments