Categories
รายงานพิเศษ

กระทรวงคมนาคม –  เตรียมคลอดกรมราง ปี 58

"กระทรวงคมนาคม –  เตรียมคลอดกรมราง ปี 58"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15203 หรือ
ตำแหน่ง: เตรียมคลอดกรมราง ปี 58
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


คมนาคมคลอดกรมรางปี'58

นางสร้อยทิพย์ ไตรสุทธิ์ ปลัดกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า การตั้งกรมการขนส่งทางราง (กรมราง) เป็นนโยบายเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ เพื่อให้เข้ามาดูแลและบริหารจัดการการเดินรถทั้งรถไฟธรรมดาและรถไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน เช่น มาตรฐานด้านราคา ความปลอดภัย และมาตรฐานการให้บริการ รวมถึงการก่อสร้างเส้นทางใหม่ โดยขณะนี้อยู่ระหว่างพิจารณารายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้น จะเสนอคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พิจารณาต่อไป คาดว่าจะสามารถตั้งกรมรางได้ภายในปี 2558 ส่วนเรื่องบุคลากรที่จะเข้ามาทำหน้าที่ในกรมรางนั้นไม่ใช่เรื่องยาก เพราะหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดกระทรวงคมนาคมมีความรู้ความสามารถอยู่แล้ว เช่น กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) และการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จึงสามารถตั้งเป็นทีมขึ้นมาได้

โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 23 ส.ค. 57 นายชาญชัย สุวิสุทธะกุล รองปลัดกระทรวงคมนาคม เผยหลังประชุมจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง (กรมราง) ว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปเร่งหารือกับการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เพื่อหาแนวทางการโอนทรัพย์สิน และปรับบทบาทหน่วยงานใหม่ ให้สอดคล้องกับการตั้งกรมการขนส่งทางราง โดยต้องหาข้อสรุปให้ได้ใน 3 สัปดาห์ เพื่อผลักดันการตั้งกรมรางให้เสร็จทันปี 58 ทั้งนี้ ในส่วน รฟท.ต้องหารืออย่างรอบคอบ โดยปรับบทบาท รฟท.ให้เป็นหน่วยงานเดินรถอย่างเดียว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ส่วนหน้าที่ลงทุนก่อสร้างซ่อมบำรุงทางย้ายมาอยู่ในกรมรางทั้งหมด และจะหารือการโอนทรัพย์สิน ที่ดิน และหนี้สินของ รฟท.เพื่อให้พร้อมแข่งขันเดินรถกับเอกชน ซึ่งแนวทางต้องสอดคล้องกับแผนฟื้นฟูกิจการ รฟท.ที่กำลังทำ ซึ่งเป็นไปได้ว่าโครงสร้าง รฟท.ใหม่จะไม่มีหนี้ ส่วน รฟม.ปัจจุบันมีหน้าที่กำกับดูแลการเดินรถไฟฟ้าเป็นหลักคล้ายกับกรมราง จึงต้องหารือว่าจะปรับหน้าที่อย่างไรให้ไม่ซ้ำซ้อน ซึ่งอาจเหลือหน้าที่เดินรถไฟฟ้าอย่างเดียว “กรมรางมีหน้าที่หลักคือ กำกับดูแลมาตรฐานการให้บริการ ค่าตั๋ว ความปลอดภัยทางราง ทั้งรถไฟฟ้า รถไฟ รถไฟความเร็วสูงและการลงทุนสร้างทางรถไฟ การซ่อมบำรุงและหารายได้จากการเปิดให้เอกชน รวมถึง รฟท.และ รฟม.มาเดินรถ”

โดยโครงสร้างของกรมการขนส่งทางรางเบื้องต้นจะมี 4 ส่วนงาน มีบุคลากรรวม 275 คน ประกอบด้วย อธิบดี 1 คน, รองอธิบดี 2 คน, วิศวกรใหญ่ 1 คน, ผู้ทรงคุณวุฒิ 1 คน และเจ้าหน้าที่ 270 คน โดยจะเกลี่ยจากทั้งกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท สนข. ร.ฟ.ท. และ รฟม. ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องถ่ายโอนมา และบรรจุข้าราชการใหม่

สมัครงาน กระทรวงคมนาคม งานราชการ กระทรวงคมนาคม รับสมัคร สอบ กระทรวงคมนาคม 2557 สอบ กระทรวงคมนาคม 57 กระทรวงคมนาคม เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  กระทรวงคมนาคม :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments