Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

Aptitude Test แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา

Aptitude Test แนวข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา

ข้อ 1) 1,2,3,6,7…….?
1. 8
2. 9
3. 10
4. 11

ข้อ 2) 3,5,9,15…?
1. 23
2. 27
3. 29
4. 30

ข้อ 3) 5,6,10,19…?
1. 21
2. 23
3. 33
4. 35

ข้อ 4) 3 6 9 4 5 …?
1. 5
2. 9
3. 11
4. 18

ข้อ 5) 3 5 8 4 4 …?
1. 7
2. 8
3. 9
4. 10

ข้อ 6) 8,2,4,12,3,4,20,4…?
1. 5
2. 6
3. 7
4. 8

ข้อ 7) 75 5 15 42 7 …?
1. 4
2. 6
3. 8
4. 11

ข้อ 8 ) ไก่กับเป็ดรวมกันมีขา 20 ขา ปรากฎว่าเป็ดมากกว่าไก่อยู่ 1 ตัว อยากทราบว่ามีไก่กี่ตัว?
1. 4 ตัว
2. 5 ตัว
3. 6 ตัว
4. 7 ตัว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ข้อ17) สุนัข : กัด –> ผึ้ง :……?
1. กัด
2. ต่อย
3. ข่วน
4. ขบ

ข้อ 18) ปลา : ว่าย นก : ….?
1. เดิน
2. วิ่ง
3. บิน
4. กระโดด

ข้อ 18) แมว : ปลา ควาย : ….?
1. หญ้า
2. เนื้อ
3. วิตามิน
4. ปลา

19 )เด็กนักเรียน 40 คน เข้าเรียนกันทุกคน ต่างก็สัมผัสมือซึ่งกันและกัน อยากทราบว่าจะมีการสัมผัสมือกันทั้งหมดกี่ครั้ง?
1. 780 ครั้ง
2. 950 ครั้ง
3. 1,560 ครั้ง
4. 1,650 ครั้ง

Comments

comments