สอศ. –  แก้วิกฤตขาด “ครูอาชีวะ”

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สอศ. –  แก้วิกฤตขาด “ครูอาชีวะ””

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=15068 หรือ
ตำแหน่ง: แก้วิกฤตขาด “ครูอาชีวะ”
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: –
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


จากข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนรายวันเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา เห็นสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นในปี 2558 คือหลักสูตร ประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง หรือ “ปทส.” เดิมทีเราก็มี ปวช. ปวส. ปวท. เจอ ปทส. เหมือนเอา ปวท. กับ ปวส. มารวมกัน วัตถุประสงค์หลักๆ ก็เพื่อจะผลิตครู อาชีวะที่ขาดแคลนในขั้น “วิกฤติ” เลยทีเดียว ด้วยการคาดการณ์ความต้องการแรงงานช่างฝีมือปริมาณมากในขณะนี้ที่ก็ขาดแคลนอยู่แล้ว แต่จะขาดแคลนมากขึ้นเมื่อประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปลายปีหน้าอย่างเต็มตัว

แต่..กฎเกณฑ์และเงื่อนไขสำหรับคนที่ไม่ได้จบคุรุศาสตรบัณฑิต (ค.บ.) จะก้าวเข้าสู่สายอาชีพพ่อพิมพ์แม่พิมพ์ มันน้อยเหลือเกิน แม้ว่าภายหลังจะสร้างการสอบเทียบโอนความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู 9 มาตรฐานขึ้นมาแล้วก็เปลี่ยนจาก 9 มาตรฐานเป็น 11 มาตรฐาน และเพียงไม่ถึงปีหลังจากเปลี่ยนเป็น 11 มาตรฐาน ก็ได้ยกเลิกการรับสมัครบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา สอบเทียบโอนความรู้มาตรฐานวิชาชีพครู

ก่อนหน้านี้จะมีบางกระแสว่าขอให้ “ยกเว้น” การมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูสำหรับกลุ่มครูสังกัด สอศ. ที่ขาดแคลนครูสอนวิชาชีพเฉพาะ เช่นโลจิสติกส์ ปิโตรเคมี บัญชี วิศวกรรม ช่างฝีมือเฉพาะทาง ฯลฯ แต่ก็ได้รับเสียงคัดค้านด้วยเกรงว่าหากจะให้ใครก็ได้เข้ามาเป็นครูแล้ว จะทำให้มาตรฐานวิชาชีพครูสูญเสียความน่าเชื่อถือเพราะไม่มีสิ่งใดเป็นหลักประกันได้ว่าผู้ที่มาสอนมีความสามารถในการสอนได้จริง

ตอนนี้เท่าที่ทราบถ้าไม่ได้จบสายครูมา แต่อยากเป็นครู คงต้องไปเริ่มต้นที่ “ครูอัตราจ้าง” ก่อนนะครับ โดยให้ทำเรื่องขออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตชั่วคราว หลังจากนั้นให้ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเรื่องให้ไปเรียน ป.บัณฑิต อีกที

ตามข่าว คลายล็อกตั๋วแม่พิมพ์ แก้วิกฤตขาด “ครูอาชีวะ” 

ข่าวดีสำหรับสถานศึกษาอาชีวศึกษารัฐ โดยบอร์ดคุรุสภาขานรับกรณีสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) เสนอให้ช่วยหาแนวทางให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพมาเป็นครูได้ โดยที่ประชุมบอร์ดคุรุสภาเมื่อปลายสัปดาห์ที่ผ่านมามีมติแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่งชุด ศึกษาหาช่องทางพิเศษในเรื่องดังกล่าว และจะหาข้อสรุปให้ได้ภายใน 1 เดือน

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

นับเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้วที่ สอศ. ต้องเผชิญกับปัญหาขาดแคลนครู ทั้งกรณีที่จบสายครูโดยตรง แต่ไม่สนใจมาสมัครสอบครูอาชีวะ ด้วยว่าไปทำงานสายอื่น ได้รับเงินเดือนมากกว่า เช่น ศ.บ.อุตสาหกรรมไฟฟ้า ไปเป็นวิศวกร จะได้รับเงินเดือนมากกว่าครู เป็นต้น นอกจากนี้ ยังพบปัญหาสาขาวิชาที่สถานศึกษาอาชีวศึกษาเปิดสอน แต่สถาบันผลิตครูไม่ได้เปิดสอน อาทิ สาขาวิชาพืชไร่ เคมีสิ่งทอ เทคโนโลยีสิ่งทอ เป็นต้น ทั้งสองกรณีส่งผลให้จนถึงตอนนี้สถานศึกษาสังกัด สอศ.ขาดแคลนครูในสาขามากถึง 9 ประเภทวิชา รวม 86 สาขาวิชา จากทั้งหมด 192 สาขาวิชา ไม่เพียงแค่นั้น สอศ.ยังต้องเผชิญกับปัญหารับครูหลักสูตร ค.บ. 5 ปี แต่ปรากฎว่าสอนได้แค่ทฤษฎี แต่วิชาปฏิบัติกลับทำไม่ได้เลย อาทิ การต่อวงจรไฟฟ้า ซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับสายช่าง แต่ครูที่จบสายสามัญกลับทำไม่ได้ ส่งผลให้อาชีวะต้องมาสอนเสริมปรับพื้นฐานบัณฑิตครูเหล่านี้เพื่อให้สามารถสอนวิชาปฏิบัติได้

สิ่งเหล่านี้กำลังเป็นปัญหาวิกฤตของวงการอาชีวศึกษาทั้งระดับปริมาณและคุณภาพ ในขณะที่ตลาดแรงงานกำลังต้องการแรงงานช่างฝีมืออย่างมาก

ที่ผ่านมาสถานศึกษาต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยการพานักศึกษาไปเรียนรที่สถานประกอบการ หรือไม่ก็จ้างผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในสถานประกอบการโดยตรงมาเป็นวิทยากร โดยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายชั่วโมง

ทั้งหลายทั้งปวงล้วนเกิดจากกฎหมายไปกำหนดให้ผู้ที่จะเป็นครูผู้สอนได้ จะต้องจบสายครู ถ้าไม่ได้จบสายครู ก็ต้องไปเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หรือ ป.บัณฑิตที่คุรุสภารับรอง 1 ปี ซึ่งปัจจุบันคุรุสภาอนุมมัติให้เปิด ป.บัณฑิต 42 มหาวิทยาลัย โดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีผู้ประกอบวิชาชีพครูที่ยังไม่มีคุณวุฒิปริญญาทางการศึกษา จะเป็นผู้ส่งรายชื่อให้คุรุสภาพิจารณาหรือถ้าไม่เรียน ป.บัณฑิต ก็สามารถเรียนปริญญาโททางการเรียนการสอนหรือหลักสูตรทางการศึกษา หรือไม่ก็ใช้วิธีการจัดสอบเทียบความรู้วิชาชีพครูตามมาตรฐานวิชาชีพ 9 มาตรฐาน ทั้งนี้ ต้องมีประสบการณ์การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปีด้วย โดยระหว่างนั้นคุรุสภาจะผ่อนผันให้ใช้ใบอนุญาตปฏิบัติการสอนชั่วคราวได้ 6 ปี จากเดิม 4 ปี

การควบคุมวิชาชีพครู โดยการกำหนดให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพดังกล่าว ก็เพื่อควบคุมมาตรฐานวิชาชีพ อย่างไรก็ตาม ก็ถูกบางฝ่ายมองว่ายุ่งยาก สา่งผลให้ขาดแรงจูงใจให้คนเก่งจากวิชาชีพอื่นเข้ามาเป็นครู

สอศ.กำลังรอลุ้นว่าคณะกรรมการที่คุรุสภาแต่งตั้งขึ้นจะมีแนวทางหรือช่องทางพิเศษที่จะช่วยเยียวยาให้กับอาชีวะหรือจะช่วยคลายล็อกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูให้แก่ สอศ.อย่างไรได้บ้างหรือไม่ ขณะเดียวกันหนทางแก้ไขเฉพาะหน้า สอศ.กำลังจะพิจารณาเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) รับผู้ที่เรียนจบสายช่างจากระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มาเรียนต่อในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อให้คนกลุ่มนี้ได้ไปเป็นครูสอนในสถานศึกษา สังกัด สอศ.ต่อไป โดย สอศ.อยู่ระหว่างจัดทำหลักสูตร และตั้งเป้าจะให้ทันเปิดสอนในปีการศึกษา 2558

เรียกว่า สอศ.ตัดสินใจผลิตครูอาชีวะเองเพื่อแก้ปัญหาวิกฤตทั้งในเรื่องปริมาณและคุณภาพ!!

สมัครงาน สอศ. งานราชการ สอศ. รับสมัคร สอบ สอศ. 2557 สอบ สอศ. 57 สอศ. เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สอศ. :
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Comments

comments