Categories
งานราชการอื่นๆ

มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 24 ก.ค. -01 ส.ค. 2557  สถาปนิก

“มทร.พระนคร เปิดรับสมัครสอบ 24 ก.ค. -01 ส.ค. 2557  สถาปนิก”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=14581 หรือ
ตำแหน่ง: สถาปนิก
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 16,500
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 ก.ค. – 01 ส.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


รายละเอียดวุฒิ : ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาสถาปัตยกรรม
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : –
ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : ความรู้ความสามารถเฉพาะสำหรับตำแหน่ง (คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
สอบข้อเขียน (๖๐ คะแนน)
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับงานสถาปัตยกรรม และงานก่อสร้าง
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการประมาณราคา งานก่อสร้าง

สอบปฏิบัติ (๔๐ คะแนน)
– การเขียนแบบงานก่อสร้างจากโปรแกรม Auto Cad

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สอบสัมภาษณ์ คะแนน ๑๐๐ คะแนน)
– พิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ เช่น ประสบการณ์ทางการศึกษาทางการงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ ความมีมนุษยสัมพันธ์และสามารถปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงานอื่นได้ดี มีความรับผิดชอบ มีความอดทนเสียสละ มีความคิดริเริ่มและมีปฏิภาณไหวพริบ มีบุคลิกภาพ และท่วงทีวาจาเหมาะสมกับงาน ที่ปฏิบัติ เป็นต้น
ทักษะ/สมรรถนะ : –

เงื่อนไข : ไม่มีเงื่อนไข

สมัครงาน มทร.พระนคร งานราชการ มทร.พระนคร รับสมัคร สอบ มทร.พระนคร 2557 สอบ มทร.พระนคร 57 มทร.พระนคร เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง มทร.พระนคร :ตนเอง  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments