Categories
เหตุการณ์ปัจจุบัน

ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศใช้แบงค์ 500 บาท แบบใหม่!!

“ธนาคารแห่งประเทศไทย ประกาศใช้  แบงค์ 500 บาท แบบใหม่!! เริ่มใช้ 12 พ.ค. 57 นี้”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13662


ฉบับที่ 16/2557

เรื่อง ธนาคารแห่งประเทศไทยออกใช้ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบใหม่ (แบบ 16)

นางทองอุไร ลิ้มปิติ รองผู้ว่าการ ด้านบริหาร ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) แถลงว่า ธปท. จะนาธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบใหม่ ออกใช้ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2557 โดยธนบัตรรุ่นใหม่นี้ได้พัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบ เพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่สวยงาม ทันสมัย มีความเป็นสากล และเป็นแบบ (Series) ที่นาเทคโนโลยีต่อต้านการปลอมแปลงมาใช้เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้ประชาชน ภาคธุรกิจ สถาบันการเงิน รวมถึงผู้มีความบกพร่องทางสายตา สามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเอง และด้วยเครื่องจักรนับคัดธนบัตร ได้โดยง่าย

ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบใหม่ (แบบ 16) มีขนาดและสีเช่นเดียวกับแบบที่ใช้ในปัจจุบัน (แบบ 15) คือ มีความกว้าง 72 มิลลิเมตร และยาว 156 มิลลิเมตร และสีโดยรวมเป็นสีม่วง ซึ่งมีลักษณะต่อต้านการ ปลอมแปลงที่สาคัญ ประกอบด้วย

เปิดรับสมัครสอบตั้งแต่วันที่

1. หมึกพิมพ์พิเศษสลับสี พร้อมตัวเลขแฝง บริเวณลายประดิษฐ์สีทองจะสลับเป็นสีเขียวเมื่อ พลิกเอียงธนบัตร โดยภายในมีตัวเลขอารบิก “500” ซ่อนไว้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

2. ลายน้า พระบรมฉายาสาทิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบัน และตัวเลขไทย “๕๐๐” ที่มีความโปร่งแสงเป็นพิเศษ มองเห็นได้ชัดเจนเมื่อยกส่องดูกับแสงสว่าง

3. แถบฟอยล์ 3 มิติ มีตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิม พระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ตรงกลางตราสัญลักษณ์ฯ มีตัวเลข “500” เมื่อพลิกเอียงจะเปลี่ยนเป็น “๕๐๐”

4. แถบสี่เหลี่ยมเคลื่อนไหวสลับสี ฝังในเนื้อกระดาษธนบัตรที่ด้านหลัง จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเมื่อเปลี่ยนมุมมอง และเมื่อพลิกธนบัตรขึ้นลงจะเห็นรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็กสีทองเลื่อนไปมาระหว่างด้านซ้ายด้านขวา

5. หมึกพิมพ์พิเศษสีเหลือบเหลือง จะปรากฏแถวตัวเลขอารบิก “500” และแถวตัวเลขไทย “๕๐๐” สลับกับลายประจายามในแนวตั้งสีเหลือบเหลือง

นอกจากนี้ ยังมีสัญลักษณ์สาหรับผู้มีความบกพร่องทางสายตา เป็นรูปดอกไม้สีม่วงเข้ม 3 ดอก มาจากตัวอักษรโรมัน “F” ในอักษรเบรลล์

ธนบัตรชนิดราคา 500 บาท แบบใหม่นี้ สามารถแลกได้ที่สาขาธนาคารพาณิชย์ทุกแห่ง ทั่วประเทศ สาหรับธนบัตรแบบที่ใช้ในปัจจุบันรวมทั้งแบบที่ใช้ก่อนหน้านี้ ยังคงชาระหนี้ได้ตามกฎหมาย

ธนาคารแห่งประเทศไทย 7 พฤษภาคม 2557

ข้อมูลเพิ่มเติม: ฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน

โทรศัพท์ 0-2356-8687-90

Email: IR&PR@bot.or.th

ดาวน์โหลดประกาศคลิกที่นี่

 

Comments

comments