Categories
รายงานพิเศษ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -ประมาณ พ.ค. 57  นักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด ศชต. 1,900 อัตรา

"สำนักงานตำรวจแห่งชาติ -ประมาณ พ.ค. 57  นักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด ศชต. 1,900 อัตรา"

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13504 หรือ
ตำแหน่ง: นักเรียนนายสิบตำรวจ ในสังกัด ศชต. 1,900 อัตรา
ระดับการศึกษา: ม.ปลาย  ปวช.  
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 1,900
ปฏิบัติงานที่:
เปิดรับสมัครตั้งแต่: – ประมาณ พ.ค. 57
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


เร็วๆ นี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะเปิดรับสมัครข้าราชการตำรวจ (นักเรียนนายสิบตำรวจ) ในสังกัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) จำนวน 1,900 อัตรา สำหรับชายไทยอายุ 18-27 ปี เพศชาย คุณวุฒิ ม.6 หรือ ปวช.

1. เปิดรับ นสต. ในสังกัด ศชต. จำนวน 1,900 อัตรา แยกเป็น

– กลุ่มไม่จำกัดภูมิลำเนา 800 อัตรา ทำงาน 5 ปี จึงจะขอย้ายออกจาก ศชต. ได้

– กลุ่มภูมิลำเนา 14 จว.ภาคใต้ จำนวน 600 อัตรา โดยมีชื่อหรือเคยมีชื่อในทะเบียนบ้าน จะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้

รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ทำงาน 6 ปี จึงจะขอย้ายออกจาก ศชต.ได้

– กลุ่มภูมิลำเนาเฉพาะ 3 จว.ภาคใต้ จำนวน 500 อัตรา โดยมีชื่อหรือเคยมีชื่อในทะเทียนบ้าน

จะต่อเนื่องหรือไม่ก็ได้ รวมแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี และหากมีความรู้สื่อสารภาษายาวีได้ ถ้าผ่านการทดสอบ (ที่ ศชต. )

จะได้คะแนนสอบข้อเขียนเพิ่ม จำนวน 5 คะแนน ทำงาน 10 ปี จึงจะขอย้ายออกจาก ศชต.ได้

2. ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

– เพศชาย อายุ 18 – 27 ปีบริบูรณ์ สถานภาพโสด สูง160 ซ.ม. และมีรอบ อก 77 ซ.ม. ขึ้นไป

– วุฒิ ม.6/ปวช.

– ต้องเรียน รด. ปี 3 จบแล้ว หรือถ้ามีอายุไม่เกิน 20 ปี ใช้ สด.9 หรือหลักฐานผ่านการเกณฑ์มาแล้ว

**กรณี ผ่อนผัน ไม่รับสมัคร หรือ มีภาระต้องเข้ารับราชการทหารแล้ว (ทหารเกณฑ์ )ไม่รับสมัคร

3. สมัครทางเว็บไซต์เท่านั้น

4. วิชาสอบแบบปี 2556 แต่เพิ่มเป็น 150 ข้อ 6 วิชา

5. สามารถ เลือกที่นั่งสอบ เฉพาะ ข้อเขียน ได้ 4 แห่งทั่วประเทศ

– ใต้ ศชต.

– ส่วนกลาง บช.ศ.

– ภ.4 ขอนแก่น

– ภ.5 เชียงใหม่

**ส่วนการสอบรอบสอง หรือการทดสอบภาษายาวี ต้องไปดำเนินการที่ ศชต. เท่านั้น

6. หากมีการเปิดรับสมัครเมื่อใด ให้เข้าเว็บและอ่านรายละเอียดของประกาศรับสมัครให้เข้าใจชัดเจนก่อนจะสมัคร

**เมื่อเข้าระบบโปรแกรมและทำการสมัครไปแล้วจะเปลี่ยนแปลงแก้ไขอีกไม่ได้ เด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเลือกกลุ่มสายสอบที่นั่งสอบข้อเขียน เป็นต้น

7. รายละเอียดอื่นติดตามการประชาสัมพันธ์ต่อไป

**คาดว่าจะประกาศรับสมัครได้ในเดือน พ.ค.2557 และอาจสอบข้อเขียนภายในเดือน มิ.ย.2557 นี้**

สมัครงาน สำนักงานตำรวจแห่งชาติ งานราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับสมัคร สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 2557 สอบ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 57 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงาน  สำนักงานตำรวจแห่งชาติ :อินเตอร์เน็ต  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:

Comments

comments