ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ

เกี่ยวกับคุณวุฒิ..”ทางสังคมศาสตร์”

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
ฝากประชาสัมพันธ์

เกี่ยวกับคุณวุฒิ..”ทางสังคมศาสตร์” เปิดรับสมัครสอบ

ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เมื่ออ่านประกาศรับสมัครสอบฯ ในส่วนของระดับการศึกษาที่หน่วยงานนั้นๆ กำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง บางครั้งอาจจะพบกับคำว่า “ทางสังคมศาสตร์” ในการรับสมัครสอบตำรวจ นายร้อยการเงิน นายร้อยธุรการ เมื่อครั้งที่ยังรับสมัครบุคคลภายนอกผู้มีวุฒิปริญญาตรีเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร (นายร้อยตำรวจ) สายการเงิน สายธุรการ จะมีการถามถึงเรื่องนี้บ่อยมากๆ เพราะตอนนั้นสายธุรการ จะรับผู้จบปริญญาตรีทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา

สังเกตให้ดีระหว่างคำว่า “ทางสังคมศาสตร์” กับ “สาขาวิชาสังคมศาสตร์” ไม่เหมือนกันนะครับ แบบหลังจะระบุเจาะจงเพียงผู้ที่จบสาขาวิชาสังคมศาสตร์ แต่ถึงแม้ว่าจะระบุว่า “ทางสังคมศาสตร์” ก็ต้องดูต่อว่าเป็น “ทางสังคมศาสตร์ทุกสาขา” หรือ “ทางสังคมศาสตร์” (ไม่ระบุสาขา) ถ้าไม่ระบุสาขาก็ความหมายเหมือนกับสังคมศาสตร์ทุกสาขา แต่หากเมื่อไรในประกาศระบุว่า “ทางสังคมศาสตร์สาขา…” ถ้าเป็นลักษณะนี้จะรับเฉพาะผู้ที่จบทางสังคมศาสตร์เฉพาะสาขาที่ระบุเท่านั้น สาขาอื่นแม้จะเป็นทางสังคมศาสตร์เช่นกันก็สมัครไม่ได้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปริญญาทางสังคมศาสตร์ครอบคลุมหลายสาขา ซึ่งคุณวุฒิทางสังคมศาสตร์ที่สำนักงาน ก.พ. ได้พิจารณาไว้ได้แก่ ปริญญาทางต่างๆ ดังต่อไปนี้

สังคมสงเคราะห์เศรษฐศาสตร์บริหารรัฐกิจคหกรรมศาสตร์ประวัติศาสตร์
สังคมวิทยานิเทศศาสตร์บริหารการศึกษาโบราณคดี
มานุษยวิทยาวารสารศาสตร์การจัดการกฎหมายปรัชญา
พัฒนาชุมชนสื่อสารมวลชนบริหารธุรกิจอาชญาวิทยาศาสนา
พัฒนาชนบทรัฐศาสตร์พาณิชยศาสตร์ทัณฑวิทยาบรรณารักษศาสตร์
ประชากรศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์บัญชีจิตวิทยาอักษรศาสตร์
มนุษยศาสตร์ศิลปศาสตร์ภาษาศาสตร์

โดยรวมแล้วจะครอบคลุมเกือบทุกสาขาวิชา อาจจะสังเกตง่ายๆ ยกเว้น วิทยาศาสตร์ แพทยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ก็เหมือนจะเป็นทางสังคมศาสตร์เกือบทั้งหมด ส่วนนี้เป็นเรื่องที่บางท่านก็ทราบดีอยู่แล้ว แต่คิดว่าบางท่านก็ยังไม่ทราบ อย่างไรก็ต้องยึดเอาหากประกาศรับสมัครสอบของหน่วยงานต่างๆ กำหนดไว้นะครับ เพราะอาจจะมีหลักเกณฑ์เงื่อนไขการรับสมัครสอบที่แตกต่างกันไปในแต่ละหน่วย งาน

 

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments