Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ อปท. 5 แห่งใน จ.แม่ฮ่องสอน (16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556)

สอบท้องถิ่น เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: อปท. 5 แห่งใน จ.แม่ฮ่องสอน
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 6,050-9140
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: แม่ฮ่องสอน

ขณะนี้ได้มีประกาศออกมาจาก อปท. บางแห่งในจังหวัดแม่ฮ่องสอนแล้ว จะแจ้งว่า ก.ท.จ.แม่ฮ่องสอน และ ก.อบต. จังหวัดแม่ฮ่องสอน เห็นชอบให้ อปท. ทั้ง 5 แห่ง คือ อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม, อบต.แม่เงา อ.ขุนยวม, อบต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย, เทศบาลเมืองยวมใต้ อ.แม่สะเรียง (อีกแห่งยังไม่ทราบจะติดตามให้นะครับ) ตำแหน่งและจำนวนอัตราดังนี้นะครับ

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 • อบต.เมืองปอน อ.ขุนยวม จำนวน 6 ตำแหน่ง [รายละเอียดคลิกที่นี่]
  • เจ้าหน้าที่พัสดุ 1
  • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
  • นายชา่งโยธา 2
  • เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 2
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
  • นักวิชาการศึกษา 3
 • อบต.แม่เงา อ.ขุนยวม จำนวน 3 ตำแหน่ง [รายละเอียดคลิกที่นี่]
  • เจ้าพนักงานธุรการ 2
  • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2
  • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3
 • อบต.แม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย จำนวน 4 ตำแหน่ง
  • เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 1
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1
  • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1
  • เจ้าพนักงานธุรการ 2
 • รอข้อมูลเพิ่มเติม
  • นักวิชาการคลัง 3
  • บุคลากร 3
 • เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้ [รายละเอียดคลิกที่นี่]
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3
  • นิติกร 3
  • นักวิชาการเกษตร 3
  • นักวิชาการสุขาภิบาล 3
  • นักวิชาการศึกษา 3
  • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2
  • นายช่างไฟฟ้า 2
  • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1
  • เจ้าหน้าที่สวนสาธารณะ 1
  • เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1

แต่งตั้งคณะกรมการดำเนินการสอบแข่งขันฯ ตามที่นายก อปท. เสนอ และคัดเลือกมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการสอบแข่งขัน ทำหน้าที่ผลิตข้อสอบ ตรวจข้อสอบ และประมวลผล

รายละเอียดเพิ่มเติมตอนนี้มี อปท. 2 แห่งที่ประกาศรับสมัครอย่างเป็นทางการแล้วยังเหลืออีก 3 แห่งอย่างไรจะติดตามให้นะครับ

วิธีการสมัครงานข้าราชการ สอบท้องถิ่น :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ อปท.ที่เปิดรับสมัคร

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 16 ก.ย. – 4 ต.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 14 ต.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments