Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน อาจารย์ (สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา)คณะครุศาสตร์ (บัดนี้ – 16 ก.ย. 2556)

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ พนักงาน

ตำแหน่ง: อาจารย์ (สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชานโยบายการจัดการและความเป็นผู้นำทางการศึกษา)คณะครุศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:


คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา หรือภาวะผู้นำทางการศึกษา หรือสาขาวิชาการศึกษาระหว่างประเทศและพัฒนศึกษา (ที่มีวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาบริหารการศึกษา หรือภาวะผู้นำทางการศึกษา) หรือ สาขาวิชาการศึกษาระหว่างประเทศและพัฒนศึกษา ที่มีประสบการณ์ในการสอนในระดับอุดมศึกษา หรือมีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารการศึกษา มาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี
– มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ หรือผลสอบ TOEFL ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี (ยกเว้นสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ)
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๒ ชุด

วิธีการสมัครงานพนักงาน จุฬาฯ :

คณะครุศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๔๒๓, ๐-๒๒๑๘-๒๔๓๒ ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments