Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ อาจารย์ (สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน)คณะครุศาสตร์ (บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556)

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: อาจารย์ (สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ ภาควิชาหลักสูตรและการสอน)คณะครุศาสตร์
ระดับการศึกษา: ปริญญาเอก  
อัตราเงินเดือน: -ไม่ระบุ-
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่:


คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– วุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง วิชาเอกฟิสิกส์ หรือชีววิทยา
– ผ่านการสอบวิชาภาษาอังกฤษ โดยได้คะแนนขั้นต่ำจากการสอบ CU-TEP ของศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาฯ ตั้งแต่ ๗๖ คะแนน หรือผลสอบ TOEFL ย้อนหลังไม่เกิน ๒ ปี โดยได้คะแนนตั้งแต่ ๕๕๐ คะแนนขึ้นไป หรือสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๒ ชุด

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ จุฬาฯ :

คณะครุศาสตร์ โทร. ๐-๒๒๑๘-๒๔๒๓, ๐-๒๒๑๘-๒๔๓๒ ในวันและเวลาราชการ

เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ก.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments