แบ่งภาค/เขต..สอบท้องถิ่น 2560


ฝากประชาสัมพันธ์

การสอบท้องถิ่น แบบแบ่งภาค/เขต ตามหลักเกณฑ์ฯ บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ประกอบด้วยจังหวัดในกลุ่มภาค/เขต ดังนี้

 1. ภาคกลางเขต ๑ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดชัยนาท 
  2. ๒.จังหวัดนนทบุรี 
  3. ๓.จังหวัดปทุมธานี 
  4. ๔.จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
  5. ๕.จังหวัดลพบุรี 
  6. ๖.จังหวัดสระบุรี 
  7. ๗.จังหวัดสิงห์บุรี 
  8. ๘.จังหวัดอ่างทอง
 2. ภาคกลางเขต ๒ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดจันทบุรี 
  2. ๒.จังหวัดฉะเชิงเทรา 
  3. ๓.จังหวัดชลบุรี 
  4. ๔.จังหวัดตราด 
  5. ๕.จังหวัดนครนายก 
  6. ๖.จังหวัดปราจีนบุรี 
  7. ๗.จังหวัดระยอง 
  8. ๘.จังหวัดสมุทรปราการ 
  9. ๙.จังหวัดสระแก้ว
 3. ภาคกลางเขต ๓ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดกาญจนบุรี 
  2. ๒.จังหวัดนครปฐม 
  3. ๓.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
  4. ๔.จังหวัดเพชรบุรี 
  5. ๕.จังหวัดราชบุรี 
  6. ๖.จังหวัดสมุทรสงคราม 
  7. ๗.จังหวัดสมุทรสาคร 
  8. ๘.จังหวัดสุพรรณบุรี
 4. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต ๑ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดกาฬสินธุ์ 
  2. ๒.จังหวัดขอนแก่น 
  3. ๓.จังหวัดชัยภูมิ 
  4. ๔.จังหวัดนครราชสีมา 
  5. ๕.จังหวัดบุรีรัมย์
  6. ๖.จังหวัดมหาสารคาม
 5. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขต ๒ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดมุกดาหาร 
  2. ๒.จังหวัดยโสธร 
  3. ๓.จังหวัดร้อยเอ็ด 
  4. ๔.จังหวัดศรีสะเกษ 
  5. ๕.จังหวัดสุรินทร์ 
  6. ๖.จังหวัดอำนาจเจริญ 
  7. ๗.จังหวัดอุบลราชธานี
 6. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขต ๓ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดนครพนม 
  2. ๒.จังหวัดบึงกาฬ 
  3. ๓.จังหวัดเลย 
  4. ๔.จังหวัดสกลนคร 
  5. ๕.จังหวัดหนองคาย 
  6. ๖.จังหวัดหนองบัวลำภู 
  7. ๗.จังหวัดอุดรธานี
 7. ภาคเหนือเขต ๑ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดชียงราย 
  2. ๒.จังหวัดเชียงใหม่ 
  3. ๓.จังหวัดน่าน 
  4. ๔.จังหวัดพะเยา 
  5. ๕.จังหวัดแพร่ 
  6. ๖.จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
  7. ๗.จังหวัดลำปาง 
  8. ๘.จังหวัดลำพูน
 8. ภาคเหนือเขต ๒ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดกำแพงเพชร 
  2. ๒.จังหวัดตาก 
  3. ๓.จังหวัดนครสวรรค์ 
  4. ๔.จังหวัดพิจิตร 
  5. ๕.จังหวัดพิษณุโลก 
  6. ๖.จังหวัดเพชรบูรณ์ 
  7. ๗.จังหวัดสุโขทัย 
  8. ๘.จังหวัดอุตรดิตถ์ 
  9. ๙.จังหวัดอุทัยธานี
 9. ภาคใต้ เขต ๑ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดกระบี่ 
  2. ๒.จังหวัดชุมพร 
  3. ๓.จังหวัดนครศรีธรรมราช 
  4. ๔.จังหวัดพังงา 
  5. ๕.จังหวัดภูเก็ต 
  6. ๖.จังหวัดระนอง 
  7. ๗.จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 10. ภาคใต้ เขต ๒ ได้แก่
  1. ๑.จังหวัดตรัง 
  2. ๒.จังหวัดนราธิวาส 
  3. ๓.จังหวัดปัตตานี 
  4. ๔.จังหวัดพัทลุง 
  5. ๕.จังหวัดยะลา 
  6. ๖.จังหวัดสงขลา 
  7. ๗.จังหวัดสตูล

หลายท่านที่เพิ่งติดตามคงสงสัยว่า การจัดสอบแบบนี้แตกต่างอย่างไรกับการที่ อปท. ทั้งหลายเปิดสอบกันเอง ขอสรุปสั้นๆ ดังนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ในการจัดสอบท้องถิ่นในปัจจุบันตามประกาศที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นออกมาเมื่อปีที่แล้ว จะมีการแบ่งเป็น 2 แบบ คือ

1. ส่วนท้องถิ่น จัดสอบเอง หมายความว่า อบต. เทศบาล อบจ. จัดสอบกันเอง ผู้สอบผ่านจะได้ขึ้นบัญชีรอเรียกบรรจุแต่จะใช้ได้เฉพาะที่ อบต. อบจ. เทศบาล ที่จัดสอบเท่านั้น อปท.อื่นๆ แม้ในจังหวัดเดียวกันก็จะมาขอใช้บัญชีไม่ได้ อันนี้ก็มีเรื่องเล่ามาว่าเป็นผลสืบเนื่องมาจากสมัยหนึ่งในการสอบท้องถิ่น ไม่ว่าจะจังหวัดใด อบต. อบจ. เทศบาล ใด ก็สามารถขอยืมบัญชีใช้กันได้ทั่วไปประเทศ สอบได้ที่ อบต.หนึ่งใน จ.กาฬสินธุ์ แต่ไปบรรจุที่ อบต.หนึ่งใน จ.นครศรีธรรมราช อะไรประมาณนี้ ก็บังเกิดธุรกิจประเภทหนึ่งคือการวิ่งเต้นเรียกรับเงินกับผู้ที่สอบผ่านได้ขึ้นบัญชีรอเรียกฯ แต่ละลำดับ เพื่อให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบขอใช้บัญชีข้ามเขตข้ามจังหวัดกัน ทั้งยังมีผู้สอบที่ได้ลำดับก่อนขอต่อรองเพื่อรับเงินเป็นค่าตอบแทนการเซ็นต์สละสิทธิ์ให้ข้ามลำดับตนเอง ให้คนที่ได้ลำดับหลังตนบรรจุไปก่อน ทางกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จึงออกประกาศห้ามใช้บัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านรอเรียกบรรจุเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้ามจังหวัด ข้ามเขต จริงเท็จอย่างไรต้องไปค้นกันเอาเองนะครับ ผมเน้นว่า..เป็นเรื่องเล่าบอกต่อกันมา ^^

2. กสถ. เป็นผู้ดำเนินการจัดสอบแทน แบ่งการจัดสอบเป็นภาค/เขต โดยแต่ละภาคจะมี 1-2 เขต และจะมี 6-9 จังหวัด ในแต่ละเขต โดยจังหวัดที่เป็นตัวแทนของเขตที่ดำเนินการจัดสอบ หรือเป็นศูนย์สอบ ถือบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านรอรับการบรรจุแล้วให้ อปท. ภายในเขตใช้บัญชีร่วมกัน แต่ห้ามข้ามเขต เช่น ภาคใต้เขต 2 จังหวัดสงขลาเป็นตัวแทนในการจัดสอบ ทางจังหวัดสงขลาก็จะเป็นผู้ถือบัญชีรายชื่อผู้สอบผ่านแล้วให้จังหวัด ตรัง นราธิวาส ปัตตานี พัทลุง ยะลา สงขลา สตูล ใช้บัญชีร่วมกัน แต่จังหวัดเชียงใหม่ หรือจังหวัดขอนแก่นจะมาขอใช้บัญชีที่จังหวัดสงขลาไม่ได้เพราะไม่ได้เป็นจังหวัดภายในเขตเดียวกัน ส่วนเรื่องสิทธิ์ในการเลือก สามารถเลือกเขตสอบได้แน่นอน แต่ไม่ได้ระบุไว้ในประกาศว่าสามารถเลือกจังหวัดที่จะบรรจุได้หรือไม่

ฝากประชาสัมพันธ์

Comments

comments