Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลแม่เมาะ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครูผู้ช่วย (26 ส.ค. – 13 ก.ย. 2556)

เทศบาลตำบลแม่เมาะเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานครูเทศบาล

ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สังกัดเทศบาลตำบลแม่เมาะ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง

จำนวน 6 อัตรา

 

คุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแนห่งนี้ ซึ่งคุณวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้าย คือ วันที่ 13 กันยายน 2556 ในสาขาวิชาเอกดังต่อไปนี้

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  1. อนุบาล
  2. การอนุบาลศึกษา
  3. ปฐมวัยศึกษา
  4. การศึกษาปฐมวัย
  5. สาขาวิชาเอกในแบบเอกคู่ที่มีวิชาเอกใดวิชาเอกหนึ่งหรือวิชาเอกทั้งคู่ตรงตามชื่อสาขาวิชาเอก ข้อ 1-4 หรือคุณวุฒิที่ ก.ท. รับรงอและกำหนดให้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลในสาขาวิชาเอกที่เปิดสอบ

ปฏิบัติงานที่: ลำปาง

วิธีการสมัครงานราชการเทศบาลตำบลแม่เมาะ :

ติดต่อขอรับใบสมัครได้ ณ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

เปิดรับสมัครตั้งแต่: 26 ส.ค. – 13 ก.ย. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 ก.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments