Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ อาจารย์ (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม ขยายเวลา อาจารย์ A5

 

 

 

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
– หากมีความรู้และความสนใจด้าน Atmospheric Environment จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
-ต้องมีผลสอบ TOEFL โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๕๕๐ คะแนนหรือผลสอบ CU-TEP ได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๗๕ คะแนน หรือผลสอบ IELTS โดยได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๖.๕ คะแนน (สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศที่มีการใช้ ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ)
– ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
หลักฐานการสมัคร
หลักฐานทุกอย่างต้องใช้ฉบับจริง พร้อมสำเนา ๒ ชุด
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๑๖ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
สถาบันวิจัยสภาวะแวดล้อม โทร. ๐-๒๒๑๘-๘๒๑๘, ๐-๒๒๑๘-๘๑๑๗ หรือ http://www.cric.chula.ac.th ในวันและเวลาราชการ

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556

Comments

comments