Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) (บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556)

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ เจ้าหน้าที่สำนักงาน (บริหารงานทั่วไป) P7

 

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
-วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการบริหารทั่วไป วิทยาศาสตร์ สถิติ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมวิทยา อักษรศาสตร์ ศิลปะศาสตร์ ครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์ นิเทศศาสตร์ วารสารศาสตร์ รัฐศาสตร์
– มีความรู้ความสามารถและความรับผิดชอบในการบริหารจัดการระบบสำนักงาน ทั้งธุรการ งานข้อมูล งานสารบรรณ และงานบริการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
-ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
หลักฐานการสมัคร
แนบไฟล์เอกสารผ่านทางเว็บไซต์จุฬาฯ
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึง ๑๖ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ
 
สนใจติดต่อ
โทร. ๐-๒๒๑๘-๐๑๘๘ และ

 

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ปฏิบัติงานที่:

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 16 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments