Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาฯ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) (บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556)

จุฬาฯเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

ศูนย์การจัดการทรัพยากรของมหาวิทยาลัย ขยายเวลา เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ (ระบบคอมพิวเตอร์) P7

 

 

 

 
จำนวน
๑ อัตรา
 
คุณสมบัติ
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อบังคับจุฬาฯ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. ๒๕๕๑ เรื่องหลักเกณฑ์ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานมหาวิทยาลัย
– วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาโท หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือบัญชีและการเงิน หรือสถิติ
– มีประสบการณ์ในด้าน ERP อย่างน้อย ๓ ปี
– ต้องมีผลสอบภาษาอังกฤษอย่างใดอย่างหนึ่ง (ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๒ ปี นับจากวันที่สอบ) ได้แก่ TOEFL ๔๐๐ คะแนน หรือ CU-TEP ๓๕ คะแนน หรือ TOEIC ๓๗๕ คะแนน หรือ IELTS ที่ระดับ ๓
-ถ้าเป็นชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
 
หลักฐานการสมัคร
แนบไฟล์เอกสารผ่านทางเว็บไซต์
 
ระยะเวลาสมัคร
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป – ๓๐ ส.ค. ๕๖ ในวันและเวลาราชการ

ปฏิบัติงานที่:

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

วิธีการสมัครงานราชการจุฬาฯ :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 30 ส.ค. 2556

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:  ส.ค. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!

Comments

comments