มศว. เปิดรับสมัครสอบพนักงาน บัดนี้-17 มี.ค. 2560 รวม 56 อัตรา

“มศว.“ ล

Read more

กรมธนารักษ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 26 ธ.ค. -17 ม.ค. 2560 |นักวิชาการช่างศิลป์,นักวิชาการเผยแพร่,ภัณฑารักษ์,เจ้าหน้าที่จัดผลประโยชน์,วิศวกรโยธา,นายช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานดูเงิน

“กรมธนารักษ์&#

Read more

กรมศิลปากร,เปิดสอบ,งานราชการ “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักทรัพยากรบุคคล,นิติกร,นักวิชาการเผยแพร่,จิตรกร,นักวิชาการช่างศิลป์,ภัณฑารักษ์, นักวิทยาศาสตร์,นักโบราณคดี,ผู้ช่วยนักโบราณคดี,นักจดหมายเหตุ,นาฏศิลปิน,ดุริยางคศิลปิน,คีตศิลปิน,นายช่างประณีตศิลป์,นายช่างศิลปกรรม,นายช่างหล่อ,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,นายช่างเขียนแบบ,ช่างอาภรณ์,พนักงานการเงินและบัญชี,พนักงานดูแลรักษาโบราณสถาน,พนักงานประจำพิพิธภัณฑ์” (10-30 พ.ย.55)

งานราชการ กรมศิ

Read more

กรมศิลปากร เปิดสอบ งานราชการ “นักทรัพยากรบุคคล,นักวิชาการช่างศิลป์,นักวิทยาศาสตร์,นักอักษรศาสตร์,บรรณารักษ์,นักจดหมายเหตุ,นักภาษาโบราณ,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างโยธา” (1 ก.ย. – 10 ต.ค. )

งานราชการ กรมศิ

Read more
Link