ป้ายกำกับ: 16 พ.ค. ถนนคนเดิน พิษณุโลก กลับมาเปิดแล้ว