16 พ.ค. ถนนคนเดิน พิษณุโลก กลับมาเปิดแล้ว

“16 พ.ค. ถนนคนเดิน พิษณุโลก กลับมาเปิดแล้ว” […]