Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

เทศบาลตำบลบ้านเชี่ยน เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นิติกร,นายช่างโยธา,นักวิชาการศึกษา,ช่างโยธา,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าพนักงานสาธารณสุข,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานการเงิน (21 ส.ค. – 13 ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •