• ไม่มีหมวดหมู่

  กรมประมง เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 4 ม.ค. -13 ม.ค. 2564 สำนักงานเลขานุการกรม

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมประมง”

  ลิงค์: https://ehenx.com/12084/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
  ระดับการศึกษา: ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 13,800-
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมประมง)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 4 ม.ค. – 13 ม.ค. 2564
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 15 ธ.ค. -21 ธ.ค. 2563 รวม 6 อัตรา, (ผู้พิการ)

  กรมชลประทาน”

  ลิงค์: https://ehenx.com/12032/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,เฉพาะผู้พิการ
  อัตราเงินเดือน: 11,280-
  อัตราว่าง: 6
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 15 ธ.ค. – 21 ธ.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 ต.ค. -28 ต.ค. 2563

  กรมส่งเสริมสหกรณ์”

  ลิงค์: https://ehenx.com/11633/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร (กรมส่งเสริมสหกรณ์)
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 ต.ค. – 28 ต.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 20 ก.ค. -28 ก.ค. 2563 รวม 52 อัตรา,

  กรมป่าไม้เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  "กรมป่าไม้"

  ลิงค์: https://ehenx.com/9778/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่การเกษตร,พนักงานพิทักษ์ป่า,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานขับเครื่องจักรขนาดเบา,ช่างสำรวจ,เจ้าพนักงานการเกษตร,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการป่าไม้,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิทยาศาสตร์,นิติกร
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
  อัตราว่าง: 52
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,เชียงราย,ตาก,นครราชสีมา,ลำปาง,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 20 ก.ค. – 28 ก.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 8 เม.ย. -1 พ.ค. 2563 รวม 107 อัตรา,

  กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่

  "กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่ าและพันธุ์พืช "

  ลิงค์: https://ehenx.com/6717/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานพัสดุ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,นายช่างศิลป์,ช่างไม้,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเกษตร,นายช่างเทคนิค,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,ช่างสำรวจ,นักวิชาการป่าไม้,นิติกร,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการภูมิสารสนเทศ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม,นักวิชาการสัตวบาล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,วิศวกรโยธา,สถาปนิก,สัตวแพทย์
  ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,280-23,430
  อัตราว่าง: 107
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตาก,นครราชสีมา,นครสวรรค์,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พิษณุโลก,เพชรบุรี,แพร่,ลำปาง,สระบุรี,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี,อุบลราชธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 เม.ย. – 1 พ.ค. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ13 ธ.ค. -20 ธ.ค. 2562 รวม 49 อัตรา,

  กรมป่าไม้

  "กรมป่าไม้ "

  ลิงค์: https://ehenx.com/5890/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิจัย,นักวิทยาศาสตร์,นักวิชาการเผยแพร่,นักวิชาการป่าไม้,เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานการเกษตร,ช่างสำรวจ,ช่างศิลป์,ช่างไฟฟ้า,ช่างเครื่องยนต์,พนักงานพิทักษ์ป่า,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่การเกษตร,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่ธุรการ(ปวช.),เจ้าหน้าที่ธุรการ(ม.3),เจ้าหน้าที่ตรวจป่า,พนักงานพิทักษ์ป่า,เจ้าหน้าที่การเกษตร
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 10,430-18,000
  อัตราว่าง: 49
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,เชียงใหม่,ตาก,นครราชสีมา,ลำปาง,สุราษฎร์ธานี,อุดรธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 20 ธ.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ธ.ค. -19 ธ.ค. 2562 รวม 359 อัตรา,

  กรมชลประทาน

  "กรมชลประทาน "

  ลิงค์: https://ehenx.com/5875/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานอุทกวิทยา,นายช่างชลประทาน,นายช่างโยธา,นายช่างสำรวจ,นายช่างเครื่องกล,นายช่างไฟฟ้า,นายช่างไฟฟ้าสื่อสาร,นายช่างภาพ,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง,พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักประชาสัมพันธ์,นิติกร,วิศวกรชลประทาน,วิศวกรโยธา,วิศวกรเครื่องกล,นักวิชาการคอมพิวเตอร์,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
  ระดับการศึกษา: ม.ต้น,ม.ปลาย,ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,850-19,500
  อัตราว่าง: 359
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครสวรรค์,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุรินทร์,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ธ.ค. – 19 ธ.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กระทรวงยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ส.ค. -20 ส.ค. 2562 รวม 13 อัตรา,

  กระทรวงยุติธรรม”

  ลิงค์: https://ehenx.com/3222/ หรือ
  ตำแหน่ง: นิติกร,นายช่างเขียนแบบ,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 13,800-18,000
  อัตราว่าง: 13
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,ขอนแก่น,ชลบุรี,นครสวรรค์,สกลนคร,สุราษฎร์ธานี,อุบลราชธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 6 ส.ค. – 20 ส.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมป่าไม้ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 12 ก.ค. -19 ก.ค. 2562

  กรมป่าไม้

  กรมป่าไม้”

  ลิงค์: https://ehenx.com/3101/ หรือ
  ตำแหน่ง: นายช่างสำรวจ,เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์,พนักงานพิทักษ์ป่า,ช่างสำรวจ,เจ้าหน้าที่การเกษตร
  ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 11,280-13,800
  อัตราว่าง: 6
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 12 ก.ค. – 19 ก.ค. 2562
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**