Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 18 เม.ย. -9 พ.ค. 2565 รวม 72 อัตรา,

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ &#822 […]