• ไม่มีหมวดหมู่

  กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 13 ธ.ค. -17 ธ.ค. 2564 รวม 27 อัตรา,

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมการข้าว

  ลิงค์: https://ehenx.com/15801/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ(ด้านปฐพี)
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
  อัตราว่าง: 27
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 13 ธ.ค. – 17 ธ.ค. 2564
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 มิ.ย. -23 มิ.ย. 2564 รวม 10 อัตรา,

  กรมวิชาการเกษตร”

  ลิงค์: https://ehenx.com/14165/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
  อัตราว่าง: 10
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 1 มิ.ย. – 23 มิ.ย. 2564
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 พ.ค. -27 พ.ค. 2564 รวม 27 อัตรา,

  กรมชลประทาน”

  ลิงค์: https://ehenx.com/14035/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นิติกรปฏิบัติการ,นักธรณีวิทยาปฏิบัติการ,นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ,นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,สถาปนิกปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,500-17,380
  อัตราว่าง: 27
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 5 พ.ค. – 27 พ.ค. 2564
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 ธ.ค. -14 ม.ค. 2564 รวม 22 อัตรา,

  กรมการข้าว”

  ลิงค์: https://ehenx.com/12125/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
  อัตราว่าง: 22
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 14 ม.ค. 2564
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-21 ต.ค. 2563 รวม 48 อัตรา,

  กรมชลประทาน

  ลิงค์: https://ehenx.com/11432/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ,นักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการ,นักอุทกวิทยาปฏิบัติการ,วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
  อัตราว่าง: 48
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 21 ต.ค. 2563
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมวิชาการเกษตร เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ส.ค. -31 ส.ค. 2563

  กรมวิชาการเกษตรเปิดรับสมัครสอบข้าราชการ

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  "กรมวิชาการเกษตร"

  ลิงค์: https://ehenx.com/10110/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: ปวส.
  อัตราเงินเดือน: 10,840-12,650
  อัตราว่าง: 1
  ปฏิบัติงานที่: ปทุมธานี
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ส.ค. – 31 ส.ค. 2563
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กทม. ครั้งที่ 1/2563 เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 22 ม.ค. -4 ก.พ. 2563 รวม 958 อัตรา,

  กทม.ครั้งที่

  "กทม. ครั้งที่ 1/2563 "

  ลิงค์: https://ehenx.com/6018/ หรือ
  ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์ปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน(ผู้นำกิจกรรมศิลปะ),เจ้าพนักงานศูนย์เยาวชนปฏิบัติงาน(ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์),เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานสื่อสารปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานห้องสมุดปฏิบัติงาน,นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างศิลป์ปฏิบัติงาน,พนักงานเทศกิจปฏิบัติงาน,พนักงานปกครองปฏิบัติงาน,พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงานโภชนากรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานเทศกิจปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ,นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ,นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ,นักพัฒนาสังคมปฏิบัติการ,นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ,นักโภชนาการปฏิบัติการ,นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ,นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ,นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ,นักสังคมสงเคราะห์ปฏิบัติการ,มัณฑนากรปฏิบัติการ,นักวิชาการคลังปฏิบัติการ,นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ,นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ,นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมคหกรรมศาสตร์),นักวิชาการศูนย์เยาวชนปฏิบัติการ(ผู้นำกิจกรรมพลศึกษา),นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ,วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ,วิศวกรโยธาปฏิบัติการ,สถาปนิกปฏิบัติการ,
  ระดับการศึกษา: ปวช.ทุกสาขา,ปวช.,ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรีทุกสาขา,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 9,400-20,800
  อัตราว่าง: 958
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 22 ม.ค. – 4 ก.พ. 2563
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ23 ธ.ค. -15 ม.ค. 2563 รวม 41 อัตรา,

  กรมชลประทาน

  "กรมชลประทาน "

  ลิงค์: https://ehenx.com/5928/ หรือ
  ตำแหน่ง: วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน(พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้),เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานอุทกวิทยาปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน,นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน(ด้านไฟฟ้ากำลัง),นายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน,นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน,นายช่างโยธาปฏิบัติงาน,นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน(ด้านก่อสร้าง),นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,นักวิชาการจัดหาที่ดินปฏิบัติการ,วิศวกรสำรวจปฏิบัติการ,วิศวกรเครื่องกลปฏิบัติการ
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,500-16,500
  อัตราว่าง: 41
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร,กระบี่,กาญจนบุรี,กาฬสินธุ์,กำแพงเพชร,ขอนแก่น,จันทบุรี,ฉะเชิงเทรา,ชัยนาท,ชัยภูมิ,ชุมพร,ชลบุรี,เชียงใหม่,เชียงราย,ตรัง,ตราด,ตาก,นครนายก,นครปฐม,นครพนม,นครราชสีมา,นครศรีธรรมราช,นครสวรรค์,นราธิวาส,น่าน,นนทบุรี,บึงกาฬ,บุรีรัมย์,ประจวบคีรีขันธ์,ปทุมธานี,ปราจีนบุรี,ปัตตานี,พะเยา,พระนครศรีอยุธยา,พังงา,พิจิตร,พิษณุโลก,เพชรบุรี,เพชรบูรณ์,แพร่,พัทลุง,ภูเก็ต,มหาสารคาม,มุกดาหาร,แม่ฮ่องสอน,ยโสธร,ยะลา,ร้อยเอ็ด,ระนอง,ระยอง,ราชบุรี,ลพบุรี,ลำปาง,ลำพูน,เลย,ศรีสะเกษ,สกลนคร,สงขลา,สมุทรสาคร,สมุทรปราการ,สมุทรสงคราม,สระแก้ว,สระบุรี,สิงห์บุรี,สุโขทัย,สุพรรณบุรี,สุราษฎร์ธานี,สุรินทร์,สตูล,หนองคาย,หนองบัวลำภู,อำนาจเจริญ,อุดรธานี,อุตรดิตถ์,อุทัยธานี,อุบลราชธานี,อ่างทอง
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 23 ธ.ค. – 15 ม.ค. 2563
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**

 • ไม่มีหมวดหมู่

  กรมการข้าว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-22 ต.ค. 2562

  กรมการข้าว

  "กรมการข้าว "

  ลิงค์: https://ehenx.com/5524/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน,เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
  ระดับการศึกษา: ปวส.ทุกสาขา,ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 13,800-16,500
  อัตราว่าง: 9
  ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพมหานคร
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 22 ต.ค. 2562
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**