Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ต.ค. -27 ต.ค. 2565

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ลิงค์: https://ehenx.com/17612/ หร […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการค้าภายใน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 มี.ค. -18 เม.ย. 2565 รวม 18 อัตรา,

“กรมการค้าภายใน “ ลิงค์: https://ehenx.com/ […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 4 ม.ค. -31 ม.ค. 2565 รวม 9 อัตรา,

“กรมการค้าต่างประเทศ “ ลิงค์: https://ehenx […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการค้าต่างประเทศ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 พ.ย. -27 พ.ย. 2563 รวม 15 อัตรา,

“กรมการค้าต่างประเทศ” ลิงค์: https://ehenx. […]