Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 3 -31 มี.ค. 2557  47 อัตรา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

“สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดรับสมัครสอบเจ้าหน้าที่ 3 -31 มี.ค. 2557  47 อัตรา”

ลิงค์: https://iqepi.com/?p=13226 หรือ
ตำแหน่ง: 47 อัตรา
ระดับการศึกษา: ปวช.  ปวส.  ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน:
อัตราว่าง: 47
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,นครปฐม,เพชรบุรี,อยุธยา,สงขลา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 – 31 มี.ค. 2557
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


ประกาศสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติรย์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ประจำปี 2557

สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นองค์กรอิสระของรัฐ มีสถานะเป็นนิติบุคคล ทำหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัติรย์ และพร้อมให้การสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อประโยชน์ของส่วนรวมอย่างยั่งยืน มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานในสำนักงานทรัพย์สินฯ

ตำแหน่ง (รวม 47 อัตรา)

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

 1. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ จำนวน 3 อัตรา
 2. เจ้าหน้าที่บริหารโครงการ (โยธา/สถาปัตย์) จำนวน 1 อัตรา
 3. นายช่างแผนที่ จำนวน 1 อัตรา
 4. เจ้าหน้าที่บริหารชุมชน จำนวน 1 อัตรา
 5. เจ้าหน้าที่กิจการสังคม จำนวน 4 อัตรา
 6. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า จำนวน 2 อัตรา
 7. เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
 8. วิศวกร (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
 9. นายช่าง (สถาปัตย์) จำนวน 4 อัตรา
 10. ช่าง (โยธา) จำนวน 1 อัตรา
 11. เจ้าหน้าที่ทะเบียนและข้อมูล (จ.นครปฐม) จำนวน 1 อัตรา
 12. พนักงานประสานงานทั่วไป (จ.นครปฐม จ.เพชรบุรี) จำนวน 2 อัตรา
 13. พนักงานการเงิน (จ.นครปฐม จ.พระนครศรีอยุธยา) จำนวน 2 อัตรา
 14. ช่าง (ไฟฟ้า) (จ.พระนครศรีอยุธยา) จำนวน 1 อัตรา
 15. เจ้าหน้าที่จัดประโยชน์ (จ.สงขลา) จำนวน 2 อัตรา
 16. เจ้าหน้าที่ธุรการ (จ.สงขลา) จำนวน 1 อัตรา
 17. เจ้าหน้าทีส่ารบรรณ (นิเทศศาสตร์) จำนวน 1 อัตรา
 18. เจ้าหน้าที่บุคคล จำนวน 1 อัตรา
 19. ทนายความ จำนวน 3 อัตรา
 20. เจ้าหน้าที่บริาหรโครงการ จำนวน 1 อัตรา
 21. เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร จำนวน 2 อัตรา
 22. เจ้าหน้าที่สารบรรณ จำนวน 1 อัตรา
 23. เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ จำนวน 2 อัตรา
 24. เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการพัฒนา จำนวน 1 อัตรา
 25. เจ้าหน้าที่การเงิน จำนวน 1 อัตรา
 26. เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา
 27. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (พัฒนาระบบสารสนเทศ) จำนวน 2 อัตรา
 28. เจ้าหน้าที่สารสนเทศ (บริการข้อมูลสารสนเทศ) จำนวน 1 อัตราร
 29. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (ประชาสัมพันธ์) จำนวน 1 อัตรา
 30. เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป (บัญชี) จำนวน 1 อัตรา

สมัครงาน สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ งานราชการ กรุงเทพ,นครปฐม,เพชรบุรี,อยุธยา,สงขลา สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ รับสมัคร สอบ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 2557 สอบ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 57 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เปิดสอบ


วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ :อินเตอร์เน็ต
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 11 เม.ย. 2557
สอบวันที่:
ประกาศผลสอบ:
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ คลิกที่นี่

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ พนักงานควบคุม (บัดนี้ – 8 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมคุมประพฤติ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: พนักงานควบคุม
ระดับการศึกษา: ม.ต้น  ม.ปลาย
อัตราเงินเดือน: 10,610
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อยุธยา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 8 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมคุมประพฤติ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 12 พ.ย. 2556
สอบวันที่: 19 พ.ย. 2556
ประกาศผลสอบ: 26 พ.ย. 2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาการเด็ก,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักจิตวิทยา,พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2,เจ้าพนักงานพัฒนสังคม,พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,พนักงานคอมพิวเตอร์,นักพัฒนาสังคม, (8 – 14 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
ตำแหน่ง: เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน,นักพัฒนาการเด็ก,นักสังคมสงเคราะห์,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักจิตวิทยา,พนักงานพิมพ์ดีด ชั้น 2,เจ้าพนักงานพัฒนสังคม,พนักงานบริการ,เจ้าหน้าที่พัฒนาสังคม,ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชั้น 3,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ดูแลผู้รับการสงเคราะห์,พนักงานคอมพิวเตอร์,นักพัฒนาสังคม,
ระดับการศึกษา:
อัตราเงินเดือน: 9,110-15,960
อัตราว่าง: 19
ปฏิบัติงานที่: กรุงเทพ,ชลบุรี,สมุทรปราการ,ราชบุรี,นนทบุรี,บุรีรัมย์,อยุธยา,ปทุมธานี,แพร่,ภูเก็ต,นครนายก,สุพรรณบุรี,ประจวบคีรีขันธ์,สงขลา,นครราชสีมา,พะเยา
เปิดรับสมัครตั้งแต่: 8 – 14 พ.ย. 2556
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ :ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 21 พ.ย. 2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) บริหารทั่วไป (บัดนี้ – 15 พ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบ พนักงานราชการ

ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (ปริญญาตรี) บริหารทั่วไป
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี  
อัตราเงินเดือน: 15,960
อัตราว่าง: 1
ปฏิบัติงานที่: อยุธยา
**ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**

วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา :เปิดรับสมัครตั้งแต่: บัดนี้ – 15 พ.ย. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!
เว็บไซต์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา คลิกที่นี่


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

สพป.-สพม. ประกาศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ ( – ก.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สพป.-สพม. ประกาศ เปิดรับสมัครสอบ ข้าราชการ

ตำแหน่ง: ครูผู้ช่วย กรณีมีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการทุนรัฐบาล นักศึกษาทุนโครงการผลิตครูมืออาชีพ
ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
อัตราเงินเดือน: 11,920-12,530
อัตราว่าง:
ปฏิบัติงานที่: เชียงใหม่,ราชบุรี,ปทุมธานี,เพชรบุรี,สุโขทัย,ตาก,สตูล,กาญจนบุรี,ศรีสะเกษ,บุรีรัมย์,จันทบุรี,ตราด,เพชรบูรณ์,เชียงราย,อุบลราชธานี,อยุธยา,สุพรรณบุรี


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.พระนครศรีอยุธยา เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ช่วยครู,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,ผู้ดูแลเด็ก (20 – 28 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

อบจ.พระนครศรีอยุธยาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556

อบจ.พระนครศรีอยุธยา ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ครั้งที่ 3/2556 

ตำแหน่ง

 • พนักงานจ้างตามภารกิจ

  • ผู้ช่วยครู วิชาเอกฟิสิกส์
  • ผู้ช่วยครู วิชาเอกเคมี
  • ผู้ช่วยครู วิชาเอกชีววิทยา
  • ผู้ช่วยครู วิชาเอกศิลปะ
  • ผู้ช่วยครู วิชาเอกประถมศึกษา
  • ผู้ช่วยครู วิชาเอกพลศึกษา
  • ผู้ช่วยครู วิชาเอกคอมพิวเตอร์
  • ผู้ช่วยครู วิชาเอกปฐมวัย
  • ผู้ช่วยครู วิชาเอกสังคมศึกษา
  • ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาอังกฤษ
  • ผู้ช่วยครู วิชาเอกคณิตศาสตร์
  • ผู้ช่วยครู วิชาเอกภาษาไทย
  • ผู้ช่วยครู วิชาเอกดนตรีไทย
  • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
  • ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
 • พนักงานจ้างทั่วไป

  • ผู้ดูแลเด็ก

วิธีการสมัครงานราชการอบจ.พระนครศรีอยุธยา :

ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตั้งแต่วันที่ 20 มิถุนายน 2556 ถึงวันที่ 28 มิถุนายน 2556 (ในวันและเวลาราชการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:   2556
สอบวันที่:   2556
ประกาศผลสอบ:   2556
ดาวน์โหลดรายละเอียด/ประกาศรับสมัครสอบ คลิกที่นี่!!


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •