Categories
ข้อมูลเตรียมสอบงานราชการ รายงานพิเศษ สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ สอบท้องถิ่น 2563-2564

ขั้นตอนการสมัคสอบท้องถิ่น 2556

ขั้นตอนการสมัครสอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้ […]

Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.หนองบัว เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,ช่างโยธา,นายช่างโยธา,เจ้าพนักงานชุมชน (24 ก.ค. – 14 ส.ค. 2556)

อบต.หนองบัวเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 ประกาศองค์การ […]

Categories
รายงานพิเศษ สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.ใน จ.อุบลฯ 17 แห่ง จะเปิดรับสมัครสอบเร็วๆ นี้ (กรณีจัดสอบเอง) [รายงานพิเศษ]

รายงานพิเศษ ระหว่างรอสอบท้องถิ่น 2556 สนามใหญ่ที่กรมส่ง […]