Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.หนองแสง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการประชาสัมพันธ์,นักวิชาการสุขาภิบาล,นิติกร (21 พ.ค. – 11 มิ.ย. 2556)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

แชร์เลย         […]


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •