Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.บ้านแดง จ.อุบลราชธานี เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้,เจ้าพนักงานธุรการ,เจ้าพนักงานพัสดุ,นักพัฒนาชุมชน,นักวิชาการเกษตร,นักวิชาการเงินและบัญชี (3 – 21 มิ.ย. 2556)

อบต.บ้านแดง จ.อุบลราชธานีเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556 […]