Categories
สอบท้องถิ่น 2563-2564

อบต.ท่าโพธิ์ชัย อ.บุรีรัมย์ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ สอบท้องถิ่น ระดับ 1-2-3 (24 มิ.ย. – 12 ก.ค. 2556)

อบต.ท่าโพธิ์ชัย อ.บุรีรัมย์เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 25 […]