• สอบท้องถิ่น 2563-2564

  อบต.คลองสาม เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ “17 ตำแหน่ง 29 อัตรา” (1 – 21 มี.ค. 2556)

  ฝากประชาสัมพันธ์

  องค์การบริหารส่วนตำลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานส่วนตำบล จำนวน 17 ตำแหน่ง 29 อัตรา

  ระดับการศึกษา ปวช.,ปวส.,ปวท.,ปริญญาตรี

  วิชาที่สอบ : ภาค ก. 100 คะแนน ภาค / ภาค ข. 100 คะแนน / ภาค ค. 100 คะแนน

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

  • สายงานที่เริ่มจากระดับ 1 จำนวน 6 ตำแหน่ง

   • เจ้าหน้าที่ธุรการ 5 อัตรา
   • เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
   • เจ้าหน้าที่เทศกิจ 1 อัตรา
   • เจ้าหน้าที่พัสดุ 2 อัตรา
   • เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 1 อัตรา
   • เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ 1 อัตรา

   

  • สายงานที่เริ่มจากระดับ 2 จำนวน 3 ตำแหน่ง คือ

   • เจ้าพนักงานธุรการ 5 อัตรา
   • นายช่างโยธา 3 อัตรา
   • นายช่างไฟฟ้า 1 อัตรา

   

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  • สายงานที่เริ่มจากระดับ 3

   • บุคลากร 1 อัตรา
   • เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 1 อัตรา
   • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา
   • นักพัฒนาชุมชน 1 อัตรา
   • เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา
   • นิติกร 1 อัตรา
   • เจ้าพนักงานเทศกิจ 1 อัตรา
   • นักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

  เงื่อนไข ไม่รับโอน

  วิธีการสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองสาม 39 หมู่ 8 ตำบลคลองสาม อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

  เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-21 มีนาคม 2556 ในวัน-เวลาราชการ

  ดาวน์โหลดมาตรฐานกำหนดตำแหน่งคลิกที่นี่

  ดูประกาศคลิกที่นี่

  ฝากประชาสัมพันธ์