Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 13 มี.ค. -19 มี.ค. 2562

    “สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ลิงค์ […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-14 มี.ค. 2562

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ลิงค์: ht […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 7 ก.พ. -21 ก.พ. 2562

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ลิงค์: ht […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 28 ม.ค. -23 ก.พ. 2562 รวม 6 อัตรา

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ลิงค์: ht […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-19 พ.ค. 2560

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา“ ลิงค์: ht […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมราชทัณฑ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-28 เม.ย. 2560

“กรมราชทัณฑ์“ ลิงค์: https://iqepi.com/3839 […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบ 23 ต.ค. -28 ต.ค. 2559 |เจ้าหน้าที่ระบบสนับสนุนงานคลังกราฟฟิก,เจ้าหน้าที่ระบบสนับสนุนงานให้บริการเครือข่ายหน่วยงานภายในอาคาร สกอ.

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ลิงค์: ht […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เปิดรับสมัครสอบ 3 พ.ค. -10 พ.ค. 2559 |ปฏิบัติงาน ณ สำนักส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

“สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา” ลิงค์: ht […]