• งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 24 พ.ย. -30 พ.ย. 2559 |15 อัตรา 8 ตำแหน่ง

  ฝากประชาสัมพันธ์

  กรมอุทยานแห่งชาติ

  “กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36539/ หรือ
  ตำแหน่ง: 15 อัตรา 8 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 11,280-23,430
  อัตราว่าง: 15
  ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ภูมิภาค
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 24 พ.ย. – 30 พ.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืชกรุงเทพมหานคร

  กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดรับสมัครสอบ

  ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ฉบับลงวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปสังกัดกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร และอัตราว่างที่จะจัดจ้าง จำนวน 15 อัตรา ดังต่อไปนี้

  กลุ่มงานบริการ

  1. เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนนวน 6 อัตรา

  กลุ่มงานเทคนิคทั่วไป

    Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

  2. เจ้าพนักงานการเกษตร จำนวน 1 อัตรา

  3. ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา

  4. ช่างสี จำนวน 1 อัตรา

  5. นักวิชาการสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

  6. ผู้ช่วยนักวิจัย จำนวน 1 อัตรา

  7. เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา

  8. สัตวแพทย์ จำนวน 2 อัตรา

  สมัครงาน กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช งานราชการ ส่วนกลาง-ภูมิภาค กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช รับสมัคร สอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช2559 สอบ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช 59 ehenbook.com กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | 2 | 3 | 4 | เว็บรับสมัคร |

  ฝากประชาสัมพันธ์
 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 21 พ.ย. -25 พ.ย. 2559 |นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นิติกร

  ป.ป.ท.

  “ป.ป.ท.”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36462/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักจัดการงานทั่วไป,นักทรัพยากรบุคคล,นักประชาสัมพันธ์,นักวิชาการเงินและบัญชี,นักวิชาการพัสดุ,นิติกร
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 18,000-
  อัตราว่าง: 16
  ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ภูมิภาค
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 21 พ.ย. – 25 พ.ย. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  ป.ป.ท.นนทบุรี

  ป.ป.ท. เปิดรับสมัครสอบ

  ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ

  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ประสงค์จะรับสมัครบุคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ พ.ศ. 2552 จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร และอัตราว่างครั้งแรก

  1.1 ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวนอัตรว่างครั้งแรก 11 อัตรา สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. ดังนี้

  หน่วยที่ 1ส่วนกลางจำนวน1อัตรา
  หน่วยที่ 2ปปท. เขต 1(พระนครศรีอยุธยา)จำนวน1อัตรา
  หน่วยที่ 3ปปท. เขต 2(ชลบุรี)จำนวน1อัตรา
  หน่วยที่ 4ปปท. เขต 3(นครราชสีมา)จำนวน1อัตรา
  หน่วยที่ 5ปปท. เขต 4(ขอนแก่น)จำนวน1อัตรา
  หน่วยที่ 6ปปท. เขต 5(เชียงใหม่)จำนวน1อัตรา
  หน่วยที่ 7ปปท. เขต 6(พิษณุโลก)จำนวน1อัตรา
  หน่วยที่ 8ปปท. เขต 7(นครปฐม)จำนวน1อัตรา
  หน่วยที่ 9ปปท. เขต 8(สุราษฎร์ธานี)จำนวน1อัตรา
  หน่วยที่ 10ปปท. เขต 9(สงขลา)จำนวน1อัตรา

  1.2 ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา

  หน่วยที่ 11 สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง)

  1.3 ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา

  หน่วยที่ 12 สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง)

  1.4 ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา

  หน่วยที่ 13 สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง)

  1.5 ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา

  หน่วยที่ 14 สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง)

  1.6 ตำแหน่งนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป

  จำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก 1 อัตรา

  หน่วยที่ 15 สังกัดหน่วยงานในสังกัดสำนักงาน ป.ป.ท. (ส่วนกลาง)

  สมัครงาน ป.ป.ท. งานราชการ ส่วนกลาง-ภูมิภาค ป.ป.ท. รับสมัคร สอบ ป.ป.ท.2559 สอบ ป.ป.ท. 59 ehenbook.com ป.ป.ท. เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ ป.ป.ท. :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ ป.ป.ท. คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 • งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

  กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 19 ต.ค. -26 ต.ค. 2559 |27 อัตรา หลายตำแหน่ง

  กรมเจ้าท่า

  “กรมเจ้าท่า”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36257/ หรือ
  ตำแหน่ง: 27 อัตรา หลายตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท,เฉพาะ
  อัตราเงินเดือน: 10,430-21,000
  อัตราว่าง: 27
  ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ภูมิภาค
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 19 ต.ค. – 26 ต.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมเจ้าท่ากรุงเทพมหานคร

  กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : คนครัว
  อัตราเงินเดือน : 10,430-11,280 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวช.
  – มัธยมศึกษาตอนปลาย
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ม.ปลาย และ มีประสบการณ์ในการประกอบอาหารไทย, จีน และฝรั่ง มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องเป็น เพศชายและมีความสามารถในการว่ายน้ำ หรือ ได้รับวุฒิ ปวช. ทางด้านโภชนาการ หรือ คหกรรมศาสตร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการประกอบอาหาร ดูแลคุณภาพอาหาร จัดหาและดูแลเสบียงอาหารให้เพียงพอกับจำนวน เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานนั้น ๆ
  2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง
  อัตราเงินเดือน : 1,3800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ หรือ ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่ง การจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
  3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลง ระหว่างประเทศ
  4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือ ขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
  5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความสะดวกในการเดินทาง
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานสถิติ
  อัตราเงินเดือน : 1,3800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจทุกสาขา หรือ ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้าน สำรวจ จัดทำ รวบรวม ตรวจสอบข้อมูลสถิติที่มีความซับซ้อนไม่มากนัก เพื่อเป็นฐานข้อมูล หรือข้อมูลสนับสนุนในการจัดทำเอกสารทางวิชาการต่างๆ สนับสนุนการปฏิบัติงานสำรวจสถิติ เช่น จัดร่าง ตารางรายงาน แบบสอบถาม เพื่อให้การปฏิบัติงานดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
  2. วิเคราะห์ข้อมูล จัดหมวดหมู่ จัดทำทะเบียนข้อมูลสถิติ แยกประเภทหรือกำหนดรหัสข้อมูล ข้อมูลตัวเลข บันทึกข้อมูลและประมวลผลข้อมูลรูปแบบรายงาน จัดทำรายงานทางสถิติต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานภายในและภายนอก
  3. ให้บริการข้อมูลสถิติแก่หน่วยงานหรือบุคคลที่สนใจ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในหรือภายนอก ที่เกี่ยวข้อง
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่เครื่องคอมพิวเตอร์
  อัตราเงินเดือน : 1,3800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ไฟฟ้าและ อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคมนาคม หรือ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซม ตรวจสอบการทำงาน แก้ไขปัญหาการใช้งานของระบบเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพวง ระบบเครือข่ายสื่อสาร รวมทั้งระบบสนับสนุนต่างๆ เพื่อให้ระบบงานต่างๆ สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูล ปรับปรุง ดูแล รักษาความปลอดภัย จัดเก็บ สำรอง กู้คืนข้อมูลเพื่อสนับสนุนการใช้ประโยชน์ข้อมูลและป้องกันการสูญหายของข้อมูล
  3. ให้คำแนะนำ ตอบปัญหา ประสาน แลกเปลี่ยนข้อมูลให้ผู้ใช้งาน ผู้รับบริการทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า
  อัตราเงินเดือน : 1,3800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาไฟฟ้า หรือ ไฟฟ้ากำลัง หรือ อิเล็กทรอนิกส์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับไฟฟ้า เช่น ติดตั้ง ซ่อม ประดิษฐ์ ดัดแปลง ปรับปรุง ควบคุมการใช้งาน ดูแลบำรุงรักษา เครื่องจักรกลไฟฟ้า เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบ คอมพิวเตอร์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน
  2. เบิก-จ่าย-เก็บรักษาเครื่องมือและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน รวบรวมข้อมูลและประวัติการซ่อม ควบคุมและตรวจสอบความเรียบร้อยในงานไฟฟ้า ตลอดจนให้คำแนะนำหรือเสนอข้อคิดเห็นเกี่ยวกับแผนงานด้านการไฟฟ้า
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : ช่างสำรวจ
  อัตราเงินเดือน : 1,3800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างสำรวจ โยธา หรือ ก่อสร้าง
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสำรวจ เช่น สำรวจเพื่อหาระยะ ระดับ มุม ลักษณะขนาดของภูมิประเทศ การหาค่าพิกัดของจุดตำแหน่งต่างๆ การทำบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่ได้จากการสำรวจ ทำแผนที่ต่างๆ การสำรวจและคำนวณราคาที่ดิน ทรัพย์สิน สำรวจเพื่อการวางแผนและทำการขุดลอกร่องน้ำ เป็นต้น
  2. สำรวจด้านอุทกศาสตร์ กำหนดค่าพิกัดด้วยดาวเทียม สำรวจหยั่งหาระดับน้ำ ตรวจวัดทิศทาง ความเร็วของกระแสน้ำ ตะกอนดิน ตรวจสอบความถูกต้องของบรรทัดน้ำ วัดระดับน้ำ
  3. จัดเก็บ ดูแล รักษาเครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยพร้อมใช้งาน
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : ช่างยนต์
  อัตราเงินเดือน : 1,3800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างยนต์ ช่างเครื่องกลเรือ เทคนิคยานยนต์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวกับการซ่อมบำรุง เครื่องยนต์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเครื่องจักร เครื่องกล เครื่องยนต์ เช่น ดูแล ติดตั้ง ประกอบ ตรวจสภาพ ซ่อมบำรุง แก้ไข ข้อขัดข้องเบื้องต้น ของเครื่องยนต์ และอุปกรณ์ทางกลต่างๆ
  2. จัดเก็บ รักษา เบิก-จ่ายวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ รายงาน และ รวบรวมข้อมูลและจัดทำประวัติ การซ่อมบำรุง
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : ช่างขุดลอก
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. สาขาช่างเครื่องยนต์ ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ ช่างกลโรงงาน หรือ เครื่องกล
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการขุดลอก การตกแต่งและบำรุงรักษาร่องน้ำทางเรือเดิน โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ เกี่ยวกับการขุดลอก
  2. ช่วยวิเคราะห์ลักษณะร่องน้ำทางเดินเรือ กระแสน้ำ ดิน และแผนที่ร่องน้ำเพื่อวางแผนหรือโครงการเกี่ยวกับการขุดลอก และช่วยตรวจสอบเกี่ยวกับงานขุดลอก
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทนให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ
  1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการ เป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานในการ ปรับ ซ่อม บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ของเครื่องจักรยนต์ของเรือกล ซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต์
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 150 แรงม้า
  3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลลำน้ำ
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทนให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ
  1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการ เป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ถือท้ายเรือกลลำน้ำ ขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ และบำรุงรักษา และทำความสะอาดเรือ
  2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลชายทะเล
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลเดินทะเลชั้นสอง และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการ เป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ถือท้ายและควบคุมเครื่องจักรของเรือกลเดินทะเล ขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ และบำรุงรักษาและ ทำความสะอาดเรือ
  2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : สรั่งช่างกล
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งหรือชั้นหนึ่งพิเศษ และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรกล มาแล้วไ
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งหรือชั้นหนึ่งพิเศษ และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์งานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักรกล มาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุม ปรับซ่อม และบำรุงรักษาเครื่องจักรกล และเครื่องจักรอื่นๆ ที่มิได้เกี่ยวข้องกับการไฟฟ้า
  2. ตรวจบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ทุกชนิดของแผนกช่างกล ตรวจในด้านสวัสดิการและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของที่อยู่อาศัยของพนักงานช่างกล
  3. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ช่วยฝึกอบรมและฝึกหัดพนักงานเกี่ยวกับการปรับและซ่อมให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : พนักงานขับเครื่องจักรกล
  อัตราเงินเดือน : 1,3800 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ทางช่างอุตสาหกรรมทุกสาขาวิชา และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมาย (ประเภทใบอนุญาตทุกประเภทชนิดที่สอง)
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านขับและควบคุมการทำงานของเครื่องจักรกล ให้ได้ประสิทธิภาพตามสมรรถนะของเครื่องจักรกลนั้นๆ อย่างถูกต้องและปลอดภัยในลักษณะงานเกี่ยวกับการขุด ตัก เกลี่ย ก่อสร้าง ซ่อมบำรุงทางน้ำ ทางเรือเดิน
  2. บำรุงรักษา ทำความสะอาด ดูแลแก้ไขข้อขัดข้องของเครื่องจักรกลเบื้องต้น
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชาบัญชี เศรษฐศาสตร์การคลัง หรือ การเงินการธนาคาร
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. จัดทำบัญชี เอกสารรายงานความเคลื่อนไหวทางการเงิน เงินทุนหมุนเวียนเพื่อแสดงสถานะทางการเงินและ ใช้เป็นฐานข้อมูลที่ถูกต้องตามระเบียบวิธีการของส่วนราชการ
  2. รวบรวมข้อมูลและรายงานการเงินของส่วนราชการ เพื่อพร้อมที่จะปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้องและทันสมัย
  3. จัดทำและจัดสรรงบประมาณแก่หน่วยงาน เพื่อให้การจัดสรรงบประมาณตรงกับความจำเป็นและ วัตถุประสงค์ของแต่ละหน่วยงาน
  4. ศึกษาวิเคราะห์ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงการจัดทำและจัดสรรงบประมาณ
  5. ดูแลการรับและจ่ายเงิน สถานะทางการเงิน ตรวจสอบเอกสารสำคัญการรับ-จ่ายเงิน เพื่อให้การรับ-จ่ายเงิน ขององค์กรมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติการถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติของราชการ
  6. ถ่ายทอดความรู้ด้านการเงินและบัญชีแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  7. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานทางวิชาการพัสดุเกี่ยวกับการรวบรวม ศึกษาข้อมูลในงานพัสดุเพื่อกำหนดคุณภาพและมาตรฐานของพัสดุ
  2. ตรวจสอบและดูแลการจัดซื้อ จัดจ้างแบบต่าง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
  3. จัดทำรายละเอียดบัญชี หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของวัสดุ เพื่อให้สามารถ ตรวจสอบวัสดุต่างๆ ได้โดยสะดวก
  4. ซ่อมแซมและดูแลรักษาพัสดุในครอบครอง เพื่อให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน จำหน่ายพัสดุเมื่อชำรุดหรือ เสื่อมสภาพหรือไม่จำเป็นในการใช้งาน เพื่อให้พัสดุเกิดประโยชน์ให้แก่ราชการได้มากที่สุด
  5. ถ่ายทอดความรู้ด้านงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่รองลงมา ช่วยวางแผนการทำงานที่รับผิดชอบของหน่วยงานหรือ โครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นิติกร (ด้านแรงงานทางทะเล)
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีสาขาวิชานิติศาสตร์
  2. มีความรู้และสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. พิจารณา ตีความ ตอบข้อหารือหรือวินิจฉัยปัญหากฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายระหว่างประเทศ ความตกลงระหว่างประเทศ และกฎหมายเกี่ยวกับคนประจำเรือและแรงงานทางทะเลที่เป็นภาษาต่างประเทศ ที่มีผลกระทบต่อการ ดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อหาทางแก้ไขที่เหมาะสม และ/หรือ เป็นข้อมูลสนับสนุน
  2. ศึกษา วิเคราะห์ เพื่อดำเนินการปรับปรุงและแก้ไขความตกลงระหว่างประเทศ รวมถึงกฎหมายภายใน เพื่อ เป็นการส่งเสริมและคุ้มครองคนประจำเรือไทย
  3. ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวกับคนประจำเรือ เพื่อนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประกอบการพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับต่างๆ
  4. ช่วยให้คำปรึกษา ตลอดจนให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ


  ชื่อตำแหน่ง : วิทยาจารย์ (ด้านปกครอง)
  อัตราเงินเดือน : 18,000-21,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปริญญาตรี
  – ปริญญาโท
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ เทคโนโลยีทางการศึกษา บริหารการศึกษา จิตวิทยา หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวกับการศึกษา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการปกครอง ได้แก่ กำกับ ดูแล ปกครองนักเรียนเดินเรือให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัยอบรมให้ความรู้ความเข้าใจด้านคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมแก่นักเรียนเดินเรือ กำกับและให้คำปรึกษาแก่คณะกรรมการนักเรียนในการบริหารและการปกครองตนเอง พัฒนาระบบการปกครองนักเรียน สอบสวนและพิจารณาโทษนักเรียนผู้กระทำความผิด
  2. ปฏิบัติงานด้านกิจกรรมนักเรียน ได้แก่ จัดให้มีกิจกรรมเพื่อสุขภาพและพลานามัยส่งเสริมและสนับสนุนให้ นักเรียนเดินเรือทำกิจกรรมด้านวิชาการ ศิลปวัฒนธรรม สันทนาการ สังคมและการกีฬา ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมด้านทักษะวิชาชีพ
  3. ปฏิบัติงานด้านบริหารทั่วไป ได้แก่ จัดทำบันทึกตรวจสอบนักเรียนประจำวันประสานงานด้านการศึกษาวิชาทหารและการขอผ่อนผันการรับราชการทหาร บริหารหอพักนักเรียน บริหารจัดการอุปกรณ์กีฬา ประสานกับ ผู้ปกครองนักเรียนเกี่ยวกับพฤติกรรมและความเป็นอยู่ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนเดินเรือ
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ หรือ ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
  3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
  4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
  5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการขนส่ง (ด้านตรวจตราปราบปราม) (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1)
  อัตราเงินเดือน : 18,000 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิปริญญาตรี สาขาวิชา นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ หรือ รัฐประศาสนศาสตร์
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานด้านการควบคุม ตรวจตรา ป้องกัน ปราบปรามและจับกุมเกี่ยวกับความผิดตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระราชบัญญัติเรือไทย พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน กฎหมาย กฎกระทรวง และระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  2. ปฏิบัติงานด้านกฎหมาย เช่น รับเรื่องร้องทุกข์ แจ้งความดำเนินคดี ตรวจสอบข้อเท็จจริง ประสานงานด้านคดีกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของกรมเจ้าท่า
  3. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ หรือ ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
  3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
  4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
  5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานในการ ปรับ ซ่อม บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ของเครื่องจักรยนต์ของเรือกล ซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต์
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 150 แรงม้า
  3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลลำน้ำ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2)
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับ หนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ถือท้ายเรือกลลำน้ำ ขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ และบำรุงรักษา และทำความสะอาดเรือ
  2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ หรือ ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
  3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมายอนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
  4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไปเพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
  5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่งเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : ช่างเครื่องเรือ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 3)
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นสอง และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องยนต์ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับ หนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนา บัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ควบคุม ดูแล และปฏิบัติงานในการ ปรับ ซ่อม บำรุงรักษา แก้ไขข้อขัดข้อง ของเครื่องจักรยนต์ของเรือกล ซึ่งมีกำลังของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 125 กิโลวัตต์
  2. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ การซ่อม บำรุงรักษา ติดตั้งเครื่องจักรเรือ ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรยนต์ไม่เกิน 150 แรงม้า
  3. ตรวจสภาพเครื่องมือเครื่องใช้เกี่ยวกับการซ่อมแซมเครื่องจักรยนต์
  4. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 4)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือบริหารธุรกิจทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานธุรการ, งานสารบรรณ และงานบริหารทั่วไป เช่น การรับ-ส่ง ลงทะเบียน ร่างหนังสือโต้ตอบ จัดเตรียมการประชุม การบันทึกข้อมูล เพื่อสนับสนุนให้งานต่างๆ ดำเนินไปได้โดยสะดวกราบรื่นและมีหลักฐานตรวจสอบได้
  2. รวบรวมข้อมูล จัดเก็บข้อมูลทางสถิติ เอกสาร หลักฐาน หนังสือ ตามระเบียบวิธีปฏิบัติเพื่อความสะดวกต่อการค้นหาและเป็นหลักฐานทางราชการ จัดทำรายงานทางสถิติต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อนำไปใช้เสนอแนะและปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป
  3. ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงานเพื่อให้มีอุปกรณ์ที่มีคุณภาพไว้ใช้งานและอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน
  4. รวบรวมรายงานผลการปฏิบัติงานและข้อมูลต่างๆ
  5. งานประชาสัมพันธ์ และบริการข้อมูล เช่น ให้บริการแนะนำข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน กระบวนงาน เอกสารและหลักฐานที่ใช้ประกอบการยื่นเรื่องของผู้มาขอรับบริการ หรือให้ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับภารกิจของส่วนราชการแก่บุคคลหรือหน่วยงาน
  6. ปฏิบัติงานด้านค่าธรรมเนียม เช่น รับเงิน ออกใบเสร็จรับเงิน สรุปรายงานการจัดเก็บค่าธรรมเนียมประจำวัน จัดเก็บสำเนาใบเสร็จรับเงิน สรุปยอดเงินคงเหลือ และนำส่งเงินรายได้ เป็นต้น
  7. ผลิตเอกสารต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานขนส่ง (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 6)
  อัตราเงินเดือน : 13,800 บาท
  ประเภท : บริการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปวส.
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : ได้รับวุฒิ ปวส. ด้านพาณิชยกรรม หรือ บริหารธุรกิจ หรือ ช่างอุตสาหกรรม ทุกสาขา
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการให้บริการการขนส่ง เช่น ตรวจสอบเอกสารในการขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งการจดทะเบียน แก้ไขเปลี่ยนแปลงทางทะเบียน ตามที่กฎหมายกำหนด
  2. ร่วมปฏิบัติงานด้านการตรวจตรา ปราบปราม ว่ากล่าวตักเตือนและช่วยดำเนินการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งสาขาต่างๆ
  3. ช่วยดำเนินการเกี่ยวกับการควบคุมการประกอบการขนส่งให้เป็นไปตามกฎหมาย อนุสัญญาและความตกลงระหว่างประเทศ
  4. ประสานงานกับบุคคลภายในหน่วยงานเดียวกัน ต่างหน่วยงานหรือประชาชนทั่วไป เพื่อให้บริการหรือขอความช่วยเหลือในด้านที่ตนรับผิดชอบ
  5. ตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานในหน้าที่ ส่งเสริมสวัสดิภาพการขนส่ง เพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสะดวกในการเดินทาง
  6. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


  ชื่อตำแหน่ง : นายท้ายเรือกลลำน้ำ (สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 7)
  อัตราเงินเดือน : 11,280 บาท
  ประเภท : เทคนิค
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง และ 2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง : 1. ถือประกาศนียบัตร นายท้ายเรือกลลำน้ำชั้นสอง และ
  2. มีหนังสือรับรองประสบการณ์เกี่ยวกับการถือท้ายเรือ มาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
  ทั้งนี้ ประกาศนียบัตรที่นำมายื่นต้องยังไม่หมดอายุ กรณีนำประกาศนียบัตรชั้นสูงกว่าในทางเดียวกันมายื่นแทน ให้ได้รับอัตราค่าตอบแทนในอัตราประกาศนียบัตรในข้อ 1. สำหรับหนังสือรับรองประสบการณ์ กรณีไม่ใช่หน่วยงานราชการเป็นผู้รับรอง ต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับรองด้วย
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : 1. ถือท้ายเรือกลลำน้ำ ขนาดไม่เกิน 30 ตันกรอสส์ และบำรุงรักษา และทำความสะอาดเรือ
  2. ปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  สมัครงาน กรมเจ้าท่า งานราชการ ส่วนกลาง-ภูมิภาค กรมเจ้าท่า รับสมัคร สอบ กรมเจ้าท่า2559 สอบ กรมเจ้าท่า 59 ehenbook.com กรมเจ้าท่า เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงานราชการ กรมเจ้าท่า :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมเจ้าท่า คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | เว็บรับสมัคร |

 • งานราชการอื่นๆ

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ 17 ต.ค. -21 ต.ค. 2559 |นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป

  กรมควบคุมโรคกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

  “กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36246/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิเคราะห์นโยบายและแผน,นักจัดการงานทั่วไป
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน:
  อัตราว่าง: 4
  ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ภูมิภาค
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 21 ต.ค. 2559
  **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกรุงเทพมหานคร

  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดรับสมัครสอบ

  สมัครงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี งานราชการ ส่วนกลาง-ภูมิภาค กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัคร สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี2559 สอบ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59 ehenbook.com กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานลูกจ้าง/พนักงานจ้าง กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี :ตนเอง  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ:
  สอบวันที่: 27 ต.ค. 2559
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | แผนที่ | ไฟล์แนบ 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กสท เปิดรับสมัครสอบพนักงาน 10 ต.ค. -25 ต.ค. 2559 |63 อัตรา หลายตำแหน่ง

  กสท

  “กสท”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36195/ หรือ ตำแหน่ง: 63 อัตรา หลายตำแหน่ง ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท อัตราเงินเดือน: อัตราว่าง: 63 ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ภูมิภาค เปิดรับสมัครตั้งแต่: 10 ต.ค. – 25 ต.ค. 2559 **ไม่ต้องผ่านภาค ก. ก.พ.**


  กสทกรุงเทพมหานคร

  กสท เปิดรับสมัครสอบ

  ประกาศ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) รับสมัครบุคคลเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่าง ๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค จำนวน 63 อัตรา รับสมัครระหว่างวันที่ 10 – 25 ตุลาคม 2559 (ตลอด 24 ชั่วโมง – ยกเว้น 25/10/2559 ถึงเวลา 16.00 น. ) ———————— ด้วย บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเข้าทำงานในคุณวุฒิปริญญาโท หรือ ปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาต่างๆ เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง และส่วนภูมิภาคจำนวนทั้งสิ้น 63 อัตรา จึงกำหนดหลักเกณฑ์การรับสมัครดังต่อไปนี้

  1. รายละเอียดเกี่ยวกับคุณวุฒิ สาขาวิชา เงื่อนไขการสมัคร จำนวนที่รับสมัคร ให้เป็ฯไปตามรายละเอียดในเอกสารแนบ
  2. คุณสมบัติสำหรับผู้สมัคร
   1. ผู้สมัครต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตังนี้
    1. มีสัญชาติไทย
    2. มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันปิดรับสมัคร
    3. สามารถทำงานให้แก่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้เต็มเวลา
    4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
    5. ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
    6. ไม่เป็นบุคคลวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
    7. ไม่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะร่ำรวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มขึ้นผิดปกติ
    8. ไม่เป็นข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ รวมทั้งข้าราชการการเมือง ลูกจ้างของกระทรวง ทบวง กรม หรือทบวงการเมืองซึ่งมีฐานะเทียบเท่าพนักงานส่วนท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือสภากรุงเทพมหานคร และผู้บริหารท้องถิ่น (เมื่อได้รับการบรรจุเข้าทำงาน)
    9. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
    10. ไม่เคยถูกไล่ออก หรือให้ออกจากงาน เพราะทุจริต หรือกระทำผิดวินัย
   2. สำเร็จการศึกษา คุณวุฒิ สาขาวิชา เกรดเฉลี่ยตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครเท่านั้น หากไม่ตรงตามที่กำหนดถือว่าขาดคุณสมบัติ โดยต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ดังนี้
    1. ระดับคุณวุฒิ ปริญญาโท คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 3.25
    2. ระดับคุณวุฒิ ปริญญาตรี คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร สถาบันของรัฐ ไม่น้อยกว่า 2.75 สถาบันของเอกชน ไม่น้อยกว่า 3.00
    3. ระดับคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 2.75
   3. ผู้สมัครที่เป็นชายต้องพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว โดยมีหลักฐานของทางราชการรับรองว่าพ้นจากการรับราชการทหารกองประจำการ หรือพ้นจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหารกองประจำการแล้ว และไม่ต้องเป็นทหารหรือหลักฐานอื่นที่แสดงว่าไม่ต้องเป็นทหาร ทั้งนี้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่ายังไม่พ้นจากการรับราชการทหาร จะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่ บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด
   4. ผู้สมัครที่นำเอกสารปลอมมายื่นเพื่อประกอบการสมัครคัดเลือก หากตรวจสอบพบภายหลังจะให้ออกจากงานทันที เนื่องจากเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) กำหนด และจะพิจารณาดำเนินคดีอาญาตามความเหมาะสมต่อไป
   5. ผู้สมัครที่คัดเลือกได้ หากตรวจสอบพบภายหลังว่าเป็นผู้ที่ขาดคุณสมบัติตามข้อ 2.1 และข้อ 2.2 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะให้ออกจากงานทันที
   6. ผู้สมัครที่เป็นพนักงาน และลูกจ้าง (มีกำหนดเวลาจ้าง) ของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ได้รับการ ยกเว้น ไม่ใช้บังคับ ในกรณีดังนี้
    1. คะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร
    2. อายุของผู้สมัคร
   7. ผู้สมัครที่เป็นพนักงานของบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับการบรรจุ/ปรับวุฒิในคุณวุฒิ และตำแหน่ง ตามที่กำหนดในการรับสมัครนี้มาก่อน
   8. ผู้ที่คัดเลือกได้ที่ได้รับการบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนกลาง (ข้อ 1 – ข้อ 24 และ ข้อ 26) จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้
   9. ผู้ที่คัดเลือกได้ที่ไดรับการบรรจุเข้าทำงานสังกัดส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค ตามที่กำหนดภูมิลำเนาของผู้สมัคร (ข้อ 25 และ ข้อ 27 – ข้อ 36) จะต้องปฏิบัติงาน ณ สถานที่ที่ได้รับการบรรจุครั้งแรกเป็นเวลา 5 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นความจำนงขอย้ายได้
  3. หลักฐานประกอบการสมัครงาน
   1. สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ จำนวน 1 ชุด กรณีผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาในปี 2558 แล้ว แต่ยังไม่ได้รับเอกสารหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ให้นำใบรับรองผลการศึกษาที่ออกโดยสถาบันการศึกษาซึ่งระบุว่าเป็นผู้ที่เรียนครบตามหลักสูตร และอยู่ระหว่างรอหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์ ใช้ประกอบการยื่นใบสมัครได้ ทั้งนี้ เมื่อเป็ฯผู้คัดเลือกได้แล้ว และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะบรรจุเข้าทำงานจะต้องนำหลักฐานการศึกษา (Transcript) ฉบับสมบูรณ์มายื่นในวันที่มารายงานตัว หากไม่สามารถจัดหามาได้ให้ถือว่าสละสิทธิ และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์เรียกร้องใดๆ ในการคัดเลือก ตลอดจนสิทธิต่างๆ เมื่อไดรับการคัดเลือกด้วย
   2. ผู้สมัครตามประกาศรับสมัครในข้อ 9 และข้อ 10 จะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC โดยมีคะแนนไม่น้อยกว่า 500 คะแนน
   3. สำเนาใบอนุญาตขับรถยต์ประเภทที่ 2 (ยังไม่หมดอายุ) จำนวน 1 ชุด (สำหรับผู้สมัครตามประกาศรับสมัครข้อ 33)
   4. กรณีการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล สมรส หย่า ให้แนบสำเนาหลักฐานจำนวน 1 ชุด
   5. หลักฐานทางทหารตามข้อ 2.3 (กรณีเพศชาย โดยแนบเฉพาะ สด.8 หรือ สด.43 ที่ระบุว่าพ้นจากการรับราชการทหาร แล้วแต่กรณีเท่านั้น)
   6. สำเนาทะเบียนบ้านที่มีชื่อผู้สมัครตามจังหวัดที่ระบุไว้ในเอกสารแนบของประกาศรับสมัคร (สำหรับผู้สมัครในข้อ 25 และข้อ 27 – ข้อ 36) จำนวน 1 ชุด
   7. รูผถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก และไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 2 นิ้ว ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูปทั้งนี้ ให้ผู้สมัครลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องบนเอกสารตามข้อ 1-6
  4. การรับสมัคร
   1. ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ส่วนสรรหาทรัพยากรบุคคล ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 0 21004 3481, 0 2104 3322, 0 2104 4256 หรือดูรายละเอียดทาง www.cattelecom.com
   2. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัครด้วยระบบใบสมัครอิเล็กทรอนิกส์ ทาง www.cattelecom.com ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม 2559 เวลา 08.30 น. ได้ตลอดเวลา จนถึงวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 16.00 น. โดยในการกรอกใบสมัคร ผู้สมัครต้องระบุข้อ และคุณวุฒิที่ต้องการสมัครคัดเลือกให้ชัดเจนและสมัครได้เพียงข้อเดียวเท่านั้น หากไม่ระบุข้อที่ต้องการสมัคร หรือระบุเกินกว่า 1 ข้อ หรือไม่แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครตามที่กำหนดจะถือว่าขาดคุณสมบัติ และจะไม่ได้รับการพิจารณา
   3. ผู้สมัครต้องแนบเอกสารประกอบการสมัครในแต่ละหัวข้อให้ถูกต้อง สมบูรณ์และครบถ้วนในช่อง Browse โดยเอกสารตามข้อ 3.1 – ข้อ 3.6 แนบเป็น PDF File เท่านั้น สำหรับข้อ 3.7 (รูปถ่าย) แนบเป็น File รูปภาพ (gif หรือ jpeg)
   4. ผู้สมัครที่จะต้องแนบสำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEIC) ใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 แล้วแต่กรณี โดยให้แนบเอกสารดังกล่าวมาในช่องของ Transcript ช่องใดช่องหนึ่ง
   5. เมื่อแนบเอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดสมบูรณ์ครบถ้วนแล้วจะมีคำว่า View Data ขึ้นต่อท้ายจากช่อง Browse ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบและจัดพิมพ์เอกสารประกอบการสมัครทั้งหมดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงด้วย
   6. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) จะประกาศรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือก ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ทาง www.cattelecom.com
  5. การคัดเลือก
   1. ภาคเฉพาะตำแหน่ง
    1. สอบวิชาความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งตามคุณวุฒิและข้อที่สมัครคัดเลือก (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
   2. ภาคทั่วไป
    1. สอบวิชาความถนัดทางเชาว์ปัญญา ความรู้ทั่วไป / ภาษาอังกฤษ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
   3. ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง
    1. สอบสัมภาษณ์ (จะดำเนินการภายหลังจากการประกาศผลการสอบข้อเขียนตามข้อ 5.1 และ 5.2 แล้ว) (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)
  6. เกณฑ์การตัดสิน
  7. การตัดสินว่าผู้ใดเป็นผู้คัดเลือกได้ ถือเกณฑ์ว่าต้องเป็นผู้ได้คะแนนภาคเฉพาะตำแหน่งไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ คะแนนรวมภาคทั่วไปกับภาคเฉพาะตำแหน่งรวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ และเมื่อรวมคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งแล้วต้องได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ
  8. บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมเท่านั้น เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกโดยวิธีสอบข้อเขียน และหรือสัมภาษณ์ ตามที่เห็นสมควร และให้ถือเป็นข้อยุติ โดยผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ไม่ได้
  9. ผู้ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการบรรจุเป็นพนักงานในตำแหน่งและอัตราเงินเดือนตามคุณวุฒิที่คัดเลือกได้ตามข้อกำหนดบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เรื่อง การกำหนดอัตราเงินเดือนแรกเข้าทำงานตามคุณวุฒิ พ.ศ.2557 ลงวันที่ 8 ธันวาคม 2557
  10. ผู้ได้รับการคัดเลือกและประสงค์ที่จะได้รับการบรรจุเข้าทำงาน ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนหรือมีเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) เป็นข้อยุติ จะเรียกร้องสิ่งใดๆ เพิ่มไม่ได้

  ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2559
  พันเอกสรรพชัย หุวะนันทน์
  กรรมการผู้จัดการใหญ่

  รายละเอียดการรับสมัครบุคคลเข้าทำงาน

  ในคุณวุฒิปริญญาโท หรือปริญญาตรี หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการต่างๆ

  แนบท้ายประกาศบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2559

  ——–

  คุณวุฒิปริญญาโท เพื่อปฏิบัติงานในส่วนกลาง

  ข้อที่สมัครตำแหน่ง/คุณวุฒิ/สาขาวิชา และเงื่อนไขการสมัครปฏิบัติงานสังกัดจำนวนที่รับสมัคร
  (อัตรา)
  1.ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 5 / นักบริหารงานพาณิชย์ 5

  – ปริญญาโทบริหารธุรกิจ/ศิลปศาสตร์/การจัดการสาขาวิชาทางด้านการจัดการ/บริหารทั่วไป/ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด/การเงิน

  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์

  (ส่วนพัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตรายย่อย)

  1
  2.ตำแหน่งวิศวกร 5

  – ปริญญาโทวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ฝ่ายขายผู้ประกอบการ

  (ส่วนให้บริการระหว่างประเทศ 2)

  1
  3.ตำแหน่งวิศวกร 5
  4.ตำแหน่งนักวิเคราะหืระบบงานคอมพิวเตอร์ 5

  – ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริหารองค์กร

  (ส่วนบริการด้านระบบบัญชีการเงิน = 1

  ส่วนวิเคราะห์และพัฒนาระบบงาน = 1)

  2
  5.ตำแหน่งนักวิเคราะห์ระบบงานคอมพิวเตอร์ 5

  – ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

  – มีความรู้ ความสามารถในการวิเคราะห์ออกแบบระบบงานคอมพิวเตอร์, จัดทำ Program Specification

  – มีความรู้ ความสามารถในการออกแบบและจัดการฐานข้อมูล RDBMS

  – มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา JAVA บนระบบปฏิบัติการ UNIX/Linux/Windows

  – มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Web Base Application, Object Oriented Programming (Web Services)

  – มีความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Trend of Technology

  – มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

  (ส่วนระบบใบแจ้งค่าใช้บริการ = 1

  ส่วนระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า = 1)

  2
  6.ตำแหน่งนักบิรหารงานทั่วไป 4

  – ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

  ฝ่ายบริหารและติดตามคุณภาพบริการ

  (ส่นวบริการสัมพันธ์ (Contact Center))

  1
  7.ตำแหน่งวิศวกร 4

  – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/ วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์โทรศัพท์

  (ส่วนพัฒนาบริการโทรศัพท์)

  1
  8.ตำแหน่งวิศวกร 4

  – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์บรอดแบนด์

  (ส่วนพัฒนาธุรกิจบริการเสริมบรอดแบนด์ = 1

  ส่วนพัฒนาธุรกิจอินเทอร์เน็ตองค์กร = 1)

  2
  9.ตำแหน่งวิศวกร 4

  – ปริญญาตรีวิศกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  – มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (แนบสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ด้วย)

  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล

  (ส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล)

  1
  10.ตำแหน่งวิศวกร 4

  – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  – มีคะแนนผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ไม่น้อยกว่า 500 คะแนน (แนบสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ TOEIC ด้วย)

  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์สื่อสารข้อมูล

  (ส่วนธุรกิจสื่อสารข้อมูลในประเทศ)

  1
  11.ตำแหน่งวิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4

  – ปริญญาตีรวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม / วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ

  – ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ

  (ส่วนบริการด้านเทคนิคความปลอดภัย เทคโนโลยีสารสนเทศ)

  1
  12.ตำแหน่งวิศวกร 4

  – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล

  (ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล บางรัก)

  1
  13.ตำแหน่งวิศวกร 4

  – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ฝ่ายบริการหน่วยงานภาครัฐ

  (ส่วนบริการหน่วยงานภาครัฐ 4 = 1

  ส่วนบริการหน่วยงานภาครัฐ 5 = 1)

  2
  14.ตำแหน่งวิศวกร 4

  – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ฝ่ายขายผู้ประกอบการ

  ส่วนการขายลูกค้าผู้ประกอบการ 2 = 1

  ส่วนให้บริการระหว่างประเทศ 1 = 1

  ส่วนให้บริการระหว่างประเทศ 2 = 1

  3
  15.ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 / นักบริหารงานพาณิชย์ 4

  – ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/ปริญญาตรีศิลปศาสตร์/ปริญญาตรีการจัดการ สาขาวิชาทางด้านการจัดการ/บริหารทั่วไป/ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด/การเงิน

  ฝ่ายขายผู้ประกอบการ

  (ส่วนการขายลูกค้าผู้ประกอบการ 1)

  1
  16.ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 / นักบริหารงานพาณิชย์ 4

  – ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/ปริญญาตรีศิลปศาสตร์/ปริญญาตรีการจัดการ สาขาวิชาทางด้านากรจัดการ/บริหารทั่วไป/ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด/การเงิน

  ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ

  (ส่วนลูกค้าสัมพันธ์)

  1
  17.ตำแหน่งวิศวกร 4

  – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ

  (ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย ธนบุรี = 1

  ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย มีนบุรี = 1

  ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย พระโขนง = 2

  4
  18.ตำแหน่งพนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4

  – ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารองค์กร

  (ส่วนบริการด้านระบบสนับสนุนการดำเนินงานในองค์กร = 1

  ส่วนบริการด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ = 1

  2
  19.ตำแหน่งวิศวกร 4

  – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารองค์กร

  (ส่วนบริหารด้านสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์)

  1
  20.ตำแหน่งวิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4

  – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

  – มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา JAVA, C, C# บนระบบปฏิบัติการ UNIX/Linux/Windows

  – มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Web Base Application, Object Oriented Programming (Web Services)

  – มีความรู้เกี่ยวกับ RDBMS System และ SQL Command

  – มีความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Trend of Technology

  – มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

  (ส่วนระบบบริหารสารสนเทศ = 2

  ส่วนระบบข้อมูลการใช้บริการ = 1

  ส่วนระบบบริหารความสัมพันธ์ลูกค้า = 1

  4
  21.ตำแหน่งวิศวกร 4 / พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4

  – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือ ปริญญตรีวิทยาศาตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

  – มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ภาษา JAVA, Objective-C และ Swift

  – มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Web Base Application, Object Oriented Programming (Web Services)

  – มีความสามารถในการพัฒนา Mobile Application บนระบบปฏิบัติการ Android / IOS

  – มีความรู้เกี่ยวกับ RDBMS System และ SQL Command

  – มีความรู้เกี่ยวกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Trend fo Technology

  – มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

  (ส่วนระบบบริการสารสนเทศ)

  1
  22.ตำแหน่งวิศวกร 4/พนักงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 4

  – ปริญญตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

  – มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาระบบ Data Warehouse 2 Data Mining, Business Intelligent Report Tools (BI Report)

  – มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาโปรแกรม Web Application

  – มีความรู้ ในการออกแบบข้อมูล Multi Dimentional Database (MDB), RDBMS

  – มีทักษะในการใช้ SQL Command

  – มีทักษะการใช้ Software SAS จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

  – มีความรู้ ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ

  ฝ่ายกลยุทธ์เทคโนโลยีสารสนเทศ

  (ส่วนระบบคลังข้อมูลสารสนเทศ)

  1
  23.ตำแหน่งนักบิรหารงานทั่วไป 4

  – ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/ระบบสารสนเทศ/เทคโนโลยีทางธุรกิจ/ สารสนเทศและคอมพิวเตอร์

  – มีประสบการณ์ และความรู้ ความสามารถ ดังนี้

  – มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจสอบ ควบคุม และหรือประมวลผลข้อมูล

  – มีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน/โปรแกรม Microsoft Office และ SQL Statement

  – มีความรู้ ความสามารถทางภาษาอังกฤษ

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนธุรกิจ

  (ส่วนควบคุมและตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้บริการ)

  1
  24.ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3

  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

  – สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ และ/หรือ สามารถเข้าทำงานเป็นกะหมุนเวียนได้

  ฝ่ายเทคโนโลยีศูนย์ข้อมูล

  (่ส่วนปฏิบัติการศูนย์ข้อมูล บางรัก)

  1
  25.ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3

  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

  – เพศชาย

  – มีความพร้อมที่จะทำงานเกี่ยวกับการติดตั้ง ตรวจแก้ อุปกรณืและข่ายสาย สามารถปีนเสาไฟฟ้าได้และไม่กลัวความสูง

  – มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ

  ฝ่ายโครงข่ายภายในประเทศ

  (ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย มีนบุรี = 3

  ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย ยานนาวา = 1

  ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย สมุทรปราการ = 3

  ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย หลักสี่ = 4

  ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย เคเบิล = 1

  ส่วนปฏิบัติการระบบการกำลัง = 1

  ส่วนปฏิบัติการโครงข่าย คลองหลวง = 1

  14
  26.ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3

  – ประกาศนียบบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

  ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อบริหารองค์กร

  (ส่วนปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทั่วไป)

  1
  27.ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3

  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

  – มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดตาก

  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตเหนือ

  (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ตาก)

  1
  28.ตำแหน่งวิศวกร 4

  – ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม/วิศวกรรมไฟฟ้าสื่อสาร/วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

  – มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

  (ส่วนผลิตภัณฑ์และบริการ)

  1
  29.ตำแหน่งนักบริหารงานพาณิชย์ 4

  – ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด

  – มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

  ส่วนการตลาดและการขาย

  1
  30.ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3

  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์/เทคโนโลยีสารสนเทศ

  – มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออกเฉียงเหนือ

  (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ขอนแก่น)

  1
  31.ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3

  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

  – มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตกลาง

  (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ลพบุรี)

  1
  32.ตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไป 4 / นักบริหารงานพาณิชย์ 4

  – ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ/ปริญญาตรีศิลปศาสตร์/ปริญญาตรีการจัดการ สาขาวิชาทางด้านการจัดการ/บริหารทั่วไป/ธุรกิจระหว่างประเทศ/การตลาด/การเงิน

  – มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา

  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก

  (สำนักงานบริการลูกค้า กสท ฉะเชิงเทรา)

  1
  33.ตำแหน่งช่าง 3

  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง/ช่างยนต์

  – มีใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 (ขับเคเบิลทรัคได้) (แนบใบอนุญาตขับรถยนต์ประเภทที่ 2 ด้วย)

  – มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก

  (ส่วนสนับสนุนงานบริการ)

  1
  34.ตำแหน่งช่าง 3

  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

  – มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก

  (ส่วนบริหารโครงข่าย)

  1
  35.ตำแหน่งช่างโทรคมนาคม 3

  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาโทรคมนาคม/ไฟฟ้าสื่อสาร/อิเล็กทรอนิกส์/เทคนิคคอมพิวเตอร์

  – มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

  สำนักงานบริการลูกค้า กสท เขตตะวันออก

  (สำนักงานบริการลูกค้า กสท แหลมฉบัง)

  1
  36.ตำแหน่งพนักงานธุรกิจ 3 / พนักงานการเงินและบัญชี 3

  – ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาพณิชยการ/บัญชี

  – มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดนครนายก

  สำนักงานบริการลูกค้าง กสท เขตตะวันออก

  (สำนักงานบริการลูกค้า กสท นครนายก)

  1

  หมายเหตุ – เพื่อประโยชน์ของผู้สมัคร ให้อ่านและทำความเข้าใจในรายละเอียดของประกาศให้ครบถ้วน /สมัครงาน กสท งานราชการ ส่วนกลาง-ภูมิภาค กสท รับสมัคร สอบ กสท2559 สอบ กสท 59 ehenbook.com กสท เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานพนักงาน กสท :online ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: สอบวันที่: ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กสท คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1 |

   

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ต.ค. -7 พ.ย. 2559 |960 อัตรา 4 ตำแหน่ง

  กรมที่ดิน

  “กรมที่ดิน”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36154/ หรือ
  ตำแหน่ง: 960 อัตรา 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา: ปวช.,ปวส.,ปริญญาตรี,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 9,400-16,500
  อัตราว่าง: 960
  ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ภูมิภาค
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 17 ต.ค. – 7 พ.ย. 2559
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  กรมที่ดินกรุงเทพมหานคร

  กรมที่ดิน เปิดรับสมัครสอบ

  ด้วยกรมที่ดิน จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งวิศวกรรังวัดปฏิบัติการ ตำแหน่งนายช่างรังวัดปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 และหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1004/ว 17 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2556 เรื่อง การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. ตำแหน่งที่จะบรรจุและแต่งตั้ง และเงินเดือนที่จะได้รับ

  1. วิศวกรรังวัดปฏิบัติการ
  2. นายช่างรังวัดปฏิบัติงาน
  3. เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
  4. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

  5. การรับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการสามารถสมัครได้ทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2559 ถึง 7 พฤศจิกายน 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ https://dol.job.thai.com

  (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจากประกาศดาวน์โหลดได้จากลิงค์ด้านล่าง)
  สมัครงาน กรมที่ดิน งานราชการ ส่วนกลาง-ภูมิภาค กรมที่ดิน รับสมัคร สอบ กรมที่ดิน2559 สอบ กรมที่ดิน 59 ehenbook.com กรมที่ดิน เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กรมที่ดิน :online
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 25 พ.ย. 2559

  ดาวน์โหลดไฟล์ กรมที่ดิน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | เว็บรับสมัคร | ไฟล์แนบ 1| ลิงค์สำรอง |

   

   

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ต.ค. -21 ต.ค. 2559 |25 อัตรา เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง

  ศาลปกครอง

  “ศาลปกครอง”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36150/ หรือ
  ตำแหน่ง: 25 อัตรา เจ้าหน้าที่ศาลปกครอง
  ระดับการศึกษา: ปริญญาตรี
  อัตราเงินเดือน: 15,000-
  อัตราว่าง: 25
  ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ภูมิภาค
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 3 ต.ค. – 21 ต.ค. 2559
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  ศาลปกครองกรุงเทพมหานคร

  ศาลปกครอง เปิดรับสมัครสอบ

  ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ สังกัดสำนักงานศาลปกครอง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ

  ด้วยสำนักงานศาลปกครองมีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชกรสังกัดสำนักงานสาลปกครอง

  1. ตำแหน่งที่รับสมัคร อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ และจำนวนตำแหน่งว่างครั้งแรก

  1.1 ตำแหน่ง เจาหน้าที่ศาลปกครองปฏิบัติการ ปฏิบัติงานที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

  1.2 อัตราเงินเดือน 15,000 บาท

  1.3 จำนวนตำแหน่งว่าง 25 อัตรา

  หน้าที่และลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างเกี่ยวกับงานธุรการคดี เช่น งานรับคำฟ้อง คำอุทธรณ์ คำร้อง คำขอต่างๆ เอกสารคำคู่ความ งานตั้งสำนวนคดี งานค่าธรรมเนียมศาล งานบันทึกข้อมูลคดีลงระบบงานคดี งานข้อมูลสถิติการฟ้องคดี งานตรวจติดตามความเคลื่อนไหวของสำนวนคดีและจัดทำสารบบความ งาน ยืม-คืน คัดสำเนา จัดเก็บนสำนวนคดี และเอกสารคำคู่ความ งานดำเนินการหลังคำพิพากษา/คำสั่ง งานสถิติคดีและรายงานความเคลื่อนไหวคดี งานจัดทำหมาย คำสั่ง ประกาศ และหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานคดีทุกประเภทตามคำสั่งศาล งานปลดหมายและส่งหมาย คำสั่ง ประกาศและหนังสือที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น หรืองานนิติการ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  (1) ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชานิติศาสตร์ จากสถาบันการศึกษา ที่ ก.พ. รับรอง และ

  (2) เป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดบปริญญาตรีขึ้นไปของสำนักงาน ก.พ. หรือที่สำนักงานศษลปกครองจัดทดสอบ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ (วันที่ 21 ตุลาคม 2559)

  การรับสมัครสอบ

  1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบ สมัครได้ทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 3-21 ตุลาคม 2559 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ ที่เว็บไซต์ (ลิงค์ด้านล่าง)

  สมัครงาน ศาลปกครอง งานราชการ ส่วนกลาง-ภูมิภาค ศาลปกครอง รับสมัคร สอบ ศาลปกครอง2559 สอบ ศาลปกครอง 59 ehenbook.com ศาลปกครอง เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ ศาลปกครอง :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 7 พ.ย. 2559
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ ศาลปกครอง คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |

 • งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

  กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 29 ก.ย. -19 ต.ค. 2559 |นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นิติกร,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพลังงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  กระทรวงพลังงาน

  “กระทรวงพลังงาน”

  ลิงค์: https://iqepi.com/36123/ หรือ
  ตำแหน่ง: นักวิชาการตรวจสอบภายใน,นิติกร,นายช่างเทคนิค,นักวิชาการพลังงาน,นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  ระดับการศึกษา: ปวส.,ปริญญาโท
  อัตราเงินเดือน: 11,500-19,250
  อัตราว่าง: 9
  ปฏิบัติงานที่: ส่วนกลาง-ภูมิภาค
  เปิดรับสมัครตั้งแต่: 29 ก.ย. – 19 ต.ค. 2559
  **เฉพาะผู้สอบผ่านภาค ก. ก.พ.**  กระทรวงพลังงานกรุงเทพมหานคร

  กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบ

  ชื่อตำแหน่ง : นิติกรปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการพลังงานปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


  ชื่อตำแหน่ง : วิศวกรปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท


  ชื่อตำแหน่ง : นายช่างเทคนิคปฏิบัติงาน
  อัตราเงินเดือน : 11,500-12,650 บาท
  ประเภท : ทั่วไป ระดับปฏิบัติงาน
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : – ปวส.
  – อนุปริญญา


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 17,500-19,250 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาโท

  สมัครงาน กระทรวงพลังงาน งานราชการ ส่วนกลาง-ภูมิภาค กระทรวงพลังงาน รับสมัคร สอบ กระทรวงพลังงาน2559 สอบ กระทรวงพลังงาน 59 ehenbook.com กระทรวงพลังงาน เปิดสอบ


  วิธีการสมัครงานข้าราชการ กระทรวงพลังงาน :online  
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 4 พ.ย. 2559
  สอบวันที่:
  ประกาศผลสอบ:

  ดาวน์โหลดไฟล์ กระทรวงพลังงาน คลิกที่ลิงค์ด้านล่าง
  แผนที่ | ประกาศ 1 | เว็บรับสมัคร |