ส่งฟ้องศาล! แจกของไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ไม่เว้นระยะห่าง ฝ่าฝืน พ.ร.ก.ฉุกเฉิน

“ส่งฟ้องศาล! แจกของไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ ไม่เว้นระยะ […]