สธ.เชิญชวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังรักษาทางไกล ผ่านวิดีโอคอล

“สธ.เชิญชวนผู้ป่วยโรคเรื้อรังรักษาทางไกล ผ่านวิดี […]