Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 22 พ.ย. -6 ธ.ค. 2565

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างตราด […]