Categories
รายงานพิเศษ

ความคืบหน้า..การสอบท้องถิ่น 2556 “การแต่งตั้งคณะกรรมการกลางสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.)”

หลายท่านที่กำลังจดจ่อกับการสอบ ท้องถิ่น 2556 ทั่วประเทศ […]

Categories
รายงานพิเศษ

สอบท้องถิ่น 2556 กรมส่งเสริมเผยตำแหน่งและจำนวนอัตราว่างแล้ว

เปิดตำแหน่ง สอบท้องถิ่น 2556 ใครเตรียม สอบท้องถิ่น 2556 […]