Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

ก.พ.ร. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการบัดนี้-21 ม.ค. 2563 รวม 100 อัตรา,

    "ก.พ.ร. " ลิงค์: https://ehenx.com/5955/ […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 27 พ.ค. -31 พ.ค. 2562

“กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์&#8221 […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงพลังงาน เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 20 ส.ค. -24 ส.ค. 2561

“กระทรวงพลังงาน” ลิงค์: https://ehenx.com/2 […]