Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ รายงานพิเศษ

ข่าว..สอบท้องถิ่น 2556 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้ยืนยันตำแหน่งและจำนวนอัตราว่าง(อีกแล้ว) | รายงานพิเศษ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 905 ลงวันที่ 1 เมษายน 2556 [อ้างถึงหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.2/ว 54 ลงวันที่ 8 มกราคม 2556] ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ินขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ครูผู้ช่วยว่าง และมีความประสงค์ให้ กสถ.จัดสอบแข่งขันแทน ส่งคำร้องขอ

แต่..ในห้วงที่ผ่านมามีการแจ้งขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงตำแหน่งและจำนวนอัตราตำแหน่งที่ได้มอบให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทนทำให้ข้อมูลจำนวนตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขออาจคลาดเคลื่อน จึงให้ทางจังหวัดตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของตำแหน่งและจำนวนอัตราตำแหน่งที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอตามแบบที่กำหนดและรายงานให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 โดยจะถือเอาวันที่ในหนังสือของจังหวัดฉบับลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็นสำคัญ และขอให้จังหวัดควบคุมอัตราตำแหน่งที่ว่างตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอให้ กสถ. ดำเนินการสอบแข่งขันแทน โดยไม่ให้มีการยกเลิกการร้องขอหรือดำเนินการสรรหาด้วยวิธีอื่นใดได้อีก

  Youtube: iqepin LINE it! เพิ่มเพื่อน  

ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีตำแหน่งว่างให้ดำเนินการสรรหาฯ โดยเร็วมิฉะนั้นจะพิจารณายุบตำแหน่งเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการบริหารงานบุคคล และสำหรับตำแหน่งครูผู้ช่วยที่ว่าง หากไม่ดำเนินการสรรหาภายในปีงบประมาณ 2556 จะพิจารณาเกลี่ยอัตราตามความเหมาะสมต่อไป

ดูประกาศเลือกหน้า » หน้า 1 | หน้า 2 | หน้า 3

ฝากประชาสัมพันธ์

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 2556

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ตามประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ได้ประกาศรับสมัครบุคลากร ผู้สมัครสอบสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ในตำแหน่งต่างๆ ตามบัญชีแนบท้ายประกาศรายชื่อ
  ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียน

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
สอบครู-ครูผู้ช่วยเปิดสอบ

อบจ.จ.เชียงใหม่ (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) เปิดสอบ งานราชการ “ครู,ธุรการ,ช่างโยธา,บันทึกข้อมูล,พัสด” (25 ต.ค.-9 พ.ย.55)

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

งานราชการ เปิดสอบ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.เชียงใหม่) เปิดรับสมัครสรรหาและเลือกสรรบุคคลทั่วไปเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ตามแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2556-2559) รวมทั้งสิ้น 59 อัตรา

ตำแหน่ง
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) จำนวน 22 อัตรา ดังนี้

ครูอัตราจ้าง สังกัดโรงเรียนแม่อายวิทยาคม จำนวน 2 อัตรา
– ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาดนตรีศึกษา) จำนวน 1 อัตรา
– ครูอัตราจ้าง (กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ) จำนวน 1 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 10 อัตรา
ผู้ช่วยช่างโยธา จำนวน 7 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จำนวน 2 อัตรา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) จำนวน 37 อัตรา
พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 3 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 17 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดกลาง จำนวน 3 อัตรา
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดหนัก จำนวน 12 อัตรา
พนักงานขับเรือยนต์หรือนายท้ายเรือ จำนวน 2 อัตรา
สำหรับผู้มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี,ปวส.,ปวท.,ปวช.

ผู้สนใจสมัครสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร พร้อมหลักฐาน ที่ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม 2555 – 9 พฤศจิกายน 2555 ในวันและเวลาราชการ โดยการรับสมัครครั้งนี้ผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนภายในเขตจังหวัดเชียงใหม่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (อบจ.จ.เชียงใหม่)

ดาวน์โหลดประกาศรับสมัครสอบคลิกที่นี่

 

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

ก.พ. ประกาศ ผลสอบ ก.พ. ภาค ก.

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ประกาศ ผลสอบ ก.พ. รับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2555

การสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ประจำปี 2555 ผู้สมัครสอบได้รับรองแล้วว่า ตนเองมีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบจริง ซึ่งสำนักงาน ก.พ. จะไม่ตรวจคุณสมบัติของผู้ที่สอบผ่าน ทั้งนี้

1. ผู้ที่สอบผ่านไม่ต้องส่งเอกสารการสมัครสอบมาให้ สำนักงาน ก.พ. ตรวจ
2. หากปรากฏในภายหลังว่าผู้ใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศ เช่น ไม่สำเร็จการศึกษาตามระดับคุณวุฒิที่สมัครสอบ สำเร็จการศึกษาหลังวันปิดรับสมัครสอบ (31 พฤษภาคม 2555) เป็นต้น  หนังสือรับรองผลการสอบผ่าน ภาค ก. ของ ก.พ. จะไม่สามารถนำไปใช้ได้
3. สำนักงาน ก.พ. ได้จัดส่งหนังสือรับรองไปให้ผู้สอบผ่านภาค ก. ทุกคนตามที่อยู่ที่ให้ไว้ หากผู้ใดยังไม่ได้รับหนังสือรับรองภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 นั้น ให้เขียนคำร้องแจ้งให้สำนักงาน ก.พ.ทราบทางไปรษณีย์ (ดาวน์โหลดคำร้องที่นี่) 

ค้นหาผล สอบ ก.พ. ตามเลขบัตรประจำตัวประชาชน คลิกที่>> http://j.mp/OVa99c


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

รัฐสภา ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ วัน-เวลา-สถานที่ สอบรัฐสภา

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
Categories
ประกาศผลสอบ/รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน-เวลา-สถานที่ สอบ

แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในสำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน ประจำปี 2555

 

 


แชร์เลย
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •