Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 9 ธ.ค. -16 ธ.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลิงค์: https://ehenx.com/17944/ หรือ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมท่าอากาศยาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 1 ธ.ค. -22 ธ.ค. 2565 รวม 14 อัตรา,

กรมท่าอากาศยาน ลิงค์: https://ehenx.com/17922/ หรือ ตำแ […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-25 พ.ย. 2565

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี ลิงค […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบ บัดนี้-22 พ.ย. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลิงค์: https://ehenx.com/17807/ หรือ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมชลประทาน เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 14 พ.ย. -23 พ.ย. 2565 รวม 67 อัตรา,

กรมชลประทาน ลิงค์: https://ehenx.com/17778/ หรือ ตำแหน่ […]

Categories
งานราชการอื่นๆ

กรมศุลกากร เปิดรับสมัครสอบ 20 ต.ค. -10 พ.ย. 2565 รวม 34 อัตรา,

กรมศุลกากร ลิงค์: https://ehenx.com/17711/ หรือ ตำแหน่ง […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-20 ต.ค. 2565

กรมส่งเสริมสหกรณ์ ลิงค์: https://ehenx.com/17693/ หรือ […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ บัดนี้-15 ก.ย. 2565 รวม 9 อัตรา,

กรมเจ้าท่า ลิงค์: https://ehenx.com/17482/ หรือ ตำแหน่ง […]

Categories
งานราชการเปิดสอบ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ ทั่วไป

กรมทรัพยากรน้ำ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 5 ก.ย. -16 ก.ย. 2565 รวม 27 อัตรา,

กรมทรัพยากรน้ำ ลิงค์: https://ehenx.com/17481/ หรือ ตำแ […]