Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 5 ก.ย. -25 ก.ย. 2565 รวม 25 อัตรา,

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ลิงค์: https://ehenx.com/17484/ หรือ […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 1 เม.ย. -30 เม.ย. 2563 รวม 10 อัตรา,

    “กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ “ ลิงค์: https://eh […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ

(สปก.) สำนักงานการปฏิรูปท ี่ดินเพื่อเกษตรกรรม เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 23 มี.ค. -24 เม.ย. 2563 รวม 58 อัตรา,

"(สปก.) สำนักงานการปฏิรูปท ี่ดินเพื่อเกษตรกรรม &qu […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 8 ธ.ค. -1 ม.ค. 2562 รวม 10 อัตรา

“กรมตรวจบัญชีสหกรณ์” ลิงค์: https://ehenx.c […]