Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 21 พ.ย. -25 พ.ย. 2565 รวม 30 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข ลิงค์: https://ehenx.com/17842/ หรือ ต […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กรมการแพทย์ เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 15 พ.ย. -24 พ.ย. 2565 รวม 100 อัตรา,

กรมการแพทย์ ลิงค์: https://ehenx.com/17783/ หรือ ตำแหน่ […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กทม. เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 พ.ย. 2565 รวม 81 อัตรา,

กทม. ลิงค์: https://ehenx.com/17754/ หรือ ตำแหน่ง: ทันต […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-17 ต.ค. 2565

ลิงค์: https://ehenx.com/17680/ หรือ ตำแหน่ง: นักรังสีก […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 17 ต.ค. -28 ต.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สระแก้ว ลิงค์ […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 3 ต.ค. -7 ต.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข ลิงค์: https://ehenx.com/17633/ หรือ ต […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ 10 ต.ค. -21 ต.ค. 2565

กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว ลิงค์: […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-7 ก.ย. 2565 รวม 11 อัตรา,

กระทรวงสาธารณสุข ลิงค์: https://ehenx.com/17513/ หรือ ต […]

Categories
งานราชการ-รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบที่น่าสนใจ

กระทรวงสาธารณสุข เปิดรับสมัครสอบข้าราชการ บัดนี้-15 ส.ค. 2565 รวม 76 อัตรา,

“กระทรวงสาธารณสุข “ ลิงค์: https://ehenx.co […]