ด่วน กทม.ประกาศปิด 34 สถานที่เสี่ยง ถึง 31 พ.ค.63

“ด่วน กทม.ประกาศปิด 34 สถานที่เสี่ยง ถึง 31 พ.ค.6 […]