Categories
งานมหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบ  นักสถิติ,เจ้าหน้าที่สำนักงาน,เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง,เจ้าหน้าที่สำนักงาน,เจ้าหน้าที่บริหารการศึกษา,เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ,โสตทัศนศึกษา (บัดนี้ – 30 ต.ค. 2556)

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดรับสมัครสอบ ตำแหน่ง: นักสถิติ […]